Szkolenie

Efektywne techniki sprzedaży z elementami autoprezentacji i obsługi wymagającego klienta - inspirujące warsztaty praktyczne dla handlowców. Symulacje przy użyciu kamery video.

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Szkolenie dla osób, których praca zawodowa związana jest z szeroko pojętą sprzedażą i które chcą zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje z zakresu technik sprzedaży, pozyskiwania klientów, organizowania spotkań biznesowych i przeprowadzania prezentacji produktu. Szkolenie dostarcza wiedzy na temat efektywnego wykorzystywania elementów marketingu w procesie sprzedaży, prezentuje też praktyczne rozwiązania usprawniające pracę handlowców.

Korzyści dla uczestników:
• Wypracowanie skryptów obrony cen
• Ułatwienie pracy handlowców
• Osiągnięcie większej skuteczności
• Zwiększenie motywacji do pracy
• Realizacja planów osiągania zysku
• Uzyskiwanie premii za wyniki
• Mniejsza ilość stresu zawodowego
• Wzrost efektywności sprzedaży
• Większa satysfakcja klientów
• Umocnienie pozycji na rynku
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:
• Handlowcy stacjonarni i terenowi
• Przedstawiciele handlowi
• Kierownicy zespołów sprzedażowych
• Pracownicy biura obsługi klienta
• Inżynierowie wspierający sprzedaż
• Pracownicy działu marketingu

Program szkolenia

Program szkolenia:

Wprowadzenie w tematykę profesjonalnej sprzedaży
Sprzedaż - zakres oraz istota zjawiska.
Definicja profesjonalnej sprzedaży.
Sprzedawca - profesjonalista: cechy, wiedza, umiejętności.
Klient: sposób myślenia i podejmowania decyzji oraz oczekiwania wobec sprzedawcy.
Sprzedawanie jako proces- struktura procesu sprzedaży.
Stary i nowy model procesu sprzedaży.
5 kroków/etapów procesu sprzedaży.

Etap I: Nawiązywanie kontaktu i budowanie właściwych relacji z klientem.
Pierwsze wrażenie oraz sztuka świadomej autoprezentacji sprzedawcy.
Elementy prawidłowego powitania i nawiązywania kontaktu.
Techniki budowania właściwych relacji z klientem tzw. szybkie zaprzyjaźnianie się: kontakt wzrokowy, body focus, obdarzanie uwagą, aktywne słuchanie, odzwierciedlanie zachowań oraz tzw. dostrajanie się do klienta w sferze komunikacji werbalnej i niewerbalnej; ABC mowy ciała sprzedawcy.
Dopasowanie zachowań i działań sprzedawcy do:
- typu osobowości klienta
- preferowanych systemów reprezentacji językowej
- zestawu metaprogramów.

Etap II: Analiza potrzeb oraz bieżącej sytuacji klienta.
Zbieranie informacji o kliencie przed i w trakcie spotkania.
Pytania stosowane w procesie sprzedaży; rodzaje pytań oraz techniki ich zadawania.
Odkrywanie rzeczywistych potrzeb klienta.
Identyfikacja potencjalnych obszarów problemowych oraz określanie ich znaczenia dla klienta; generowanie poczucia dysonansu pomiędzy sytuacją obecną a pożądaną z punktu widzenia sprzedawcy.

Etap III: Prezentacja firmy oraz jej oferty handlowej.
Cele i efekty udanej prezentacji handlowej.
Zasady konstruowania prezentacji handlowej oraz dopasowanie jej do odbiorcy/odbiorców.
Schemat prezentacji handlowej.
Metody zwiększające stopień zapamiętywania prezentacji: układ materiału, wartość poszczególnych grup informacji, magiczne słowa, zasada zaangażowania klienta oraz zjawisko indukcji zmysłów; psychologiczny efekt pierwszeństwa oraz świeżości.
Język i styl prezentacji /m.in. cechy a korzyści, język korzyści/.
Kolejność prezentowania poszczególnych elementów oferty handlowej oraz zasady tzw. sprzedaży asortymentowej.
Przygotowywanie wspólnej modelowej prezentacji pt.: Kilka słów o mojej firmie oraz krótkich prezentacji wybranych produktów lub usług.

Etap IV: Obiekcje zgłaszane przez klienta podczas rozmowy handlowej oraz metody radzenia sobie z nimi stosowane przez sprzedawcę.
Definicja obiekcji oraz najczęstsze przyczyny ich zgłaszania przez klientów.
Znaczenie obiekcji w procesie sprzedaży.
Główne grupy obiekcji; obiekcje rzeczywiste i pozorne; testowanie obiekcji.
Schemat postępowania sprzedawcy w przypadku wystąpienia obiekcji - procedura 4 kroków.
Cena jako obiekcja.
Obiekcja typy: Nie, dziękuję, mam juź dostawcę!
Czas reakcji na obiekcje.

Etap V: Finał rozmowy handlowej, czyli jak zamknąć sprzedaż.
Co to znaczy zamknąć sprzedaż?
Kiedy naleźy próbować zamykać sprzedaż?
Sygnały świadczące o gotowości klienta do podjęcia decyzji o zakupie.
Schemat standardowego zamknięcia sprzedaży.
Wybrane techniki zamykania sprzedaży; czyli od zwykłego przypomnienia po techniki psychomanipulacyjne.
Podsumowanie zasady obowiązujące podczas finalizacji sprzedaży.
Podsumowanie zajęć oraz praktyczne wnioski na przyszłość

Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:
1390 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1660 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.
- szkolenie trwa 2 dni (16h)
- zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
- ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
- w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Harmonogram

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Prelegenci

Cytat
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie sprzedaży i obsługi klienta.

Gdzie i kiedy

Poznań 11 - 12 lipca 2016
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 16 - 17 maja 2016
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 16 - 17 maja 2016
-

Poznań

-

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 17 - 18 marca 2016
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 17 - 18 marca 2016
-

Poznań

-

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 17 - 18 marca 2016
-

Poznań

-

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 29 lipca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 23 - 24 czerwca 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 26 - 27 maja 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 26 - 27 maja 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 29 kwietnia 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 28 - 29 kwietnia 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 28 - 29 kwietnia 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 24 - 25 marca 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 24 - 25 marca 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 24 - 25 marca 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 20 grudnia 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 20 grudnia 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 16 - 17 grudnia 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 30 - 31 października 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 30 - 31 października 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 30 - 31 października 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 30 - 31 października 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1390 PLN
Cena zawiera:
  • -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1660 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!