Negocjacje w biznesie

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do negocjacji w różnych sytuacjach biznesowych takich jak np.: negocjacje kontraktów z partnerami biznesowymi, układów zbiorowych, umów z bankami czy z pracownikami.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:

 • znał skuteczne metody negocjowania z różnymi grupami interesariuszy, m.in. radą nadzorczą, związkami zawodowymi, kluczowymi klientami, bankami, dostawcami, monopolistami, pracownikami oraz w sytuacjach szczególnych np. negocjacjach wielostronnych i wielokulturowych;
 • znał zasady efektywnego przygotowywania się do procesu negocjacji, aby unikać popełniania błędów;
 • posiadał praktyczne umiejętności na temat stosowania najbardziej skutecznych technik negocjacyjnych i przećwiczenie jej w praktyce;
 • potrafił rozpoznać, czy jest obiektem manipulacji oraz jak przeciwstawić się próbom manipulacji, za pomocą skutecznych technik antymanipulacyjnych;
 • potrafił zarządzać konfliktem podczas negocjacji, a także konfliktem powstałym wewnątrz organizacji;
 • potrafił zdefiniować preferowany styl negocjowania i określi swoje mocne i słabe strony służące nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie negocjacji biznesowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe korzyści

 • Zdobycie praktycznej wiedzy o skutecznych technikach negocjacyjnych i przećwiczenie ich w praktyce.
 • Poznanie skutecznych metod negocjowania z interesariuszami.
 • Unikanie popełniania błędów podczas negocjacji.
 • Nabycie umiejętności wywierania wpływu, rozpoznawania, czy jest się obiektem manipulacji oraz przeciwstawiania się próbom manipulacji za pomocą skutecznych technik antymanipulacyjnych.
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników – negocjatorów.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Program warsztatu FIG Polska, w odróżnieniu od wielu dostępnych na rynku, jest ukierunkowany na negocjacje z różnymi grupami interesariuszy, z którymi w codziennej pracy spotykają się zarządy (np. z radami nadzorczymi, związkami zawodowymi, kluczowymi klientami, bankami, dostawcami, monopolistami, a także pracownikami).
 • Natychmiastowe wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce biznesowej.
 • Ponadprzeciętne doświadczenia i osiągnięcia trenerskie dwóch trenerów-praktyków biznesowych prowadzących warsztaty.
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń w kameralnej grupie kadry zarządzającej.
Kto powinien wziąć udział?

Właściciele przedsiębiorstw, prezesi zarządów, członkowie zarządów, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający oraz dyrektorzy poszczególnych pionów finansów, produkcji, zakupów, prawa, logistyki, sprzedaży, marketingu, HR, IT i administracji; kluczowa kadra menedżerska chcąca doskonalić know-how w zakresie skutecznych negocjacji.

Program szkolenia

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Jakie są skuteczne typy strategii oraz technik i taktyk negocjacyjnych?
  1. Wybór strategii negocjacyjnych i zalecane sytuacje ich stosowania w praktyce biznesowej.
  2. „12 kluczowych technik negocjacyjnych”. Korzyści i zagrożenia poszczególnych technik i taktyk negocjacyjnych.
   1. Taktyka dziegciu i miodu
   2. Na wyczerpanie
   3. Zmiana biegów
   4. Trzecia strona
   5. Szkoda by było
   6. Granie emocjami
   7. Skubanie
   8. Inne
 3. Dobre przygotowanie do negocjacji jako kluczowy czynnik sukcesu udanych negocjacji w biznesie.
  1. Czas.
  2. Ludzie – zasoby organizacji i strona przeciwna.
  3. Relacje – ze stronami.
 4. Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać dobry negocjator?
  1. Gra.
  2. Sztuka.
  3. Siła – 4 sekundy oraz znaczenie przerw w negocjacjach.
 5. Czy nadaję się na skutecznego negocjatora?
  1. Test indywidualnych umiejętności negocjacyjnych. – Ćwiczenie
 6. Jak prowadzić udane negocjacje w różnych sytuacjach biznesowych? Część I. – Ćwiczenia, warsztaty, scenki.
 7. Wywieranie wpływu a manipulacja.
  1. Mechanizmy wywierania wpływu.
  2. Wywieranie wpływu a manipulacja.
  3. „6” kluczowych reguł wywierania wpływu. – Dyskusja moderowana
 8. Techniki, narzędzia oraz metody wywierania wpływu i manipulacji.
  1. Zasada autorytetu.
  2. Demonstracja.
  3. Naśladownictwo.
  4. Efekt pierwszeństwa i świeżości. – Ćwiczenie – przykłady
 9. Jak przezwyciężać trudności w negocjacjach?
  1. Jak radzić sobie z zastrzeżeniami?
  2. Kolejność etapów negocjacji „wymuszających” współpracę.
 10. Negocjacje – moje preferencje. Test: „Mój preferowany styl prowadzenia negocjacji”. – Ćwiczenie
 11. Podsumowanie dnia.

 

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jak prowadzić udane negocjacje w różnych sytuacjach biznesowych? Część II. – Ćwiczenia, warsztaty, scenki
 3. Jak zarządzać emocjami w negocjacjach?
  1. Emocjonalne reakcje – czym się objawiają?
  2. Stres – pomaga czy przeszkadza? Jak walczyć ze stresem?
  3. Czego się obawiają strony negocjacji? – Ćwiczenie
 4. Komunikacja werbalna, niewerbalna, mowa ciała w negocjacjach.
  1. Poziom treści a poziom relacji.
  2. Komunikacja werbalna i pozawerbalna. Jak ją interpretować?
  3. Pytania w negocjacjach. – Ćwiczenie
 5. Asertywność w negocjacjach.
  1. Co to znaczy asertywne stawianie granic?
  2. „Zdarta płyta”.
  3. Krytyka ogólna.
  4. Zamglenie. – Ćwiczenie
 6. Negocjacje – sytuacje szczególne. – Ćwiczenie – Negocjacje wielostronne
  1. Etapy i ich zawartość w negocjacjach wielostronnych.
  2. Procedura prowadzenia negocjacji wielostronnych. – Ćwiczenie negocjacje transgraniczne
  3. Różnice w negocjacjach lokalnych i transgranicznych. Kontekst otoczenia i kontekst bezpośredni.
  4. Wymiary kulturowe – ranking krajów.
  5. Oddziaływanie kulturowe na czynniki negocjacji. Wnioski i dyskusja – co mogę przenieść do własnej firmy?
 7. Kłamstwo w negocjacjach.
  1. Funkcja kłamstwa i blefu w negocjacjach. – Ćwiczenie
  2. Metody rozpoznawania kłamstwa agentów CIA.
  3. Kłamliwe zachowania – oznaki kłamstwa.
  4. Analiza rozmowy dziennikarki z kongresmenem.
  5. Stworzenie katalogu pytań kontrolnych do wykorzystania w trakcie negocjacji. – Ćwiczenie
  6. Skąd możemy mieć pewność, że oponent mija się z prawdą? – Wnioski i dyskusja
 8. Dekalog „mistrza negocjacji”. – Warsztat
  1. Co mogę przenieść do własnej firmy? – Wnioski i dyskusja
 9. Jak prowadzić negocjacje w różnych sytuacjach biznesowych? Część III – warsztaty podsumowujące i wykorzystujące elementy wywierania wpływu. – Ćwiczenia i scenki z kamerą (udział w scenkach jest fakultatywny)
 10. Podsumowanie zajęć.
 11. Opcjonalnie: Wypełnienie Indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (wydruki dostarczone uczestnikom).

Czas trwania

2 dni, 9.00-17.00

Prelegenci

Zbigniew Turliński

Konsultant i trener specjalizujący się w obszarze marketingu i sprzedaży z doświadczaniem w pracy dla wielu polskich oraz międzynarodowych firm i korporacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na różnych szczeblach dla wielu polskich oraz międzynarodowych korporacji, takich jak: British American Tobacco Polska (BAT), CEDC International (grupa Bols), Lyreco Polska oraz Avon Cosmetics.

Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty, pracuje jako Coach Sprzedaży przygotowując zespoły handlowe do wdrożenia strategii rynkowej.

Ukończył Akademię Trenerów Sprzedaży. Akredytowany trener metodyki Insights Discovery, a także posiadacz Certyfikatu Prince2 Foundation. Certyfikowany trener FRIS® i Extended Disc.

 

Sławomir Hybsz

Trener specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu negocjacji, przywództwa i zarządzania sprzedażą.

Prowadzi projekty przygotowania zespołów handlowych do wdrożenia strategii rynkowej. W swojej pracy wykorzystuje mentoring i coaching, a także jasne określenie celów i zadań zgodnie z regułą line of sight.

Doświadczony praktyk biznesu w branży B2B/B2C/FMCG w kraju i zagranicą, z udokumentowanymi sukcesami w postaci zwiększenia zyskowności spółek, którymi zarządzał.

Były prezes zarządu – dyrektor zarządzający Lyreco Polska, były dyrektor generalny, a przedtem dyrektor sprzedaży na 4 rynki europejskie British American Tobacco Polska (BAT), były członek zarządu i dyrektor handlowy w 3 spółkach polskiej grupy Konsalnet, były dyrektor handlowy w spółce IQFM Ackermann. Wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Turystyki w Business Centre Club.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
3 650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa
ul. Filtrowa 75/5
woj. mazowieckie
Francuski Instytut Gospodarki Polska jest firmą ekspercką, której misją jest: „Wspierać najwyższą kadrę zarządzającą w osiąganiu przełomowych wyników poprzez edukację, doradztwo oraz nadzór nad realizacją projektów biznesowych w oparciu o &b...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa ul. Filtrowa 75/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!