Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/profesjonalna-asystentka-zarzadu-69393-id7

Informacje o szkoleniu

 • Profesjonalna asystentka zarządu


  ID szkolenia: 69393
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  EMPRIZ Wrocław
  Boczna 2
  50-502 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
  I dzień - 10.00 - 17.00
  II dzień - 9.00 - 16.30
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
  Chłodna 29
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest:
* omówienie specyfiki pracy asystentki zarządu
* nabycie wiedzy o sposobach efektywnej realizacji powierzonych zadań
* rozwój umiejętności pozwalających sprostać oczekiwaniom osób zarządzających
* nabycie umiejętności budowania własnej wiarygodności
* wzrost osobistej skuteczności

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do:
* asystentek i sekretarek zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej
* wszystkich, którzy pragną rozszerzyć swoje dotychczasowe umiejętności zawodowe

Program szkolenia:

Program:
1. CECHY PROFESJONALNEJ ASYSTENTKI ZARZĄDU
- specyfika pracy asystentki zarządu
- zakres obowiązków
- kwalifikacje zawodowe i predyspozycje osobiste
- możliwość rozwoju zawodowego
2. KULTURA I ETYKA ZAWODOWA ASYSTENTKI ZARZĄDU
- savoir-vivre w pracy asystentki
- zasady pierwszeństwa
- dress code, czyli zasady doboru elementów ubioru
- etyka i odpowiedzialność w pracy
3. TWORZENIE WIZERUNKU WŁASNEGO I WIZERUNKU FIRMY
- prawo pierwszego wrażenia
- kreowanie marki firmy
- autoprezentacja autentyczna, fałszywa i wybiórcza
- troska o wizerunek własny, szefa i firmy
4. WERBALNE TECHNIKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
- poziomy komunikacji
- efektywna komunikacja w zespole
- zasady w kontaktach interpersonalnych
- techniki poprawiające wzajemne porozumiewanie się
- zasady przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnych
5. SKUTECZNA KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
- znaczenie mowy ciała w relacjach interpersonalnych
- odczytywanie znaczenia ruchów ciała: gesty, mimika, pozycja ciała, dotyk
- kontakt wzrokowy z rozmówcą
- operowanie głosem
- techniki wpływania na rozmówcę poprzez mowę ciała
- mowa ciała podczas spotkań biznesowych
6. ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z PRZEŁOŻONYM, CZYLI WARUNKI DOBREJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY SZEFEM A ASYSTENTKĄ
- ustalanie zasad współpracy
- elastyczność i empatia
7. ASERTYWNOŚĆ W PRACY ASYSTENTKI ZARZĄDU
- asertywność – klucz do dobrej komunikacji ze światem
- stosowanie asertywnych komunikatów
- umiejętność wyrażania opinii
- przyjmowanie ocen i reakcja na krytykę
- asertywność wobec samego siebie
- korzyści i zagrożenia wynikające z asertywnej postawy
9. STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
- najgroźniejsze stresory
- wpływ stresu na efektywność pracy
- indywidualny styl rozwiązywania konfliktów
- co robić aby nie generować trudnych sytuacji?- czyli inteligencja emocjonalna
10. ROZMOWY BEZPOŚREDNIE I TELEFONICZNE Z KLIENTAMI
- pierwsze wrażenie a nastawienie klienta
- nawiązanie dobrego kontaktu, wzbudzanie zaufania klienta
- przejrzystość i czytelność
- sposoby postępowania z różnymi klientami
11. NARADY SŁUŻBOWE, SPOTKANIA I POSIEDZENIA ZARZĄDU
- rodzaje i formy spotkań biznesowych
- zasady zwoływania posiedzeń
- przygotowywanie materiałów, projektów uchwał
- biznesowa prezentacja multimedialna – jak dostosować treść prezentacji do odbiorców?
- przedstawianie i tytułowanie podczas spotkań
- protokołowanie podczas spotkań
12. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE KORESPONDENCJĄ BIUROWĄ
- tworzenie dokumentacji biurowej
- ocena przydatności dokumentów
- segregowane i przechowywanie dokumentów
- elektroniczne moduły zarządzania dokumentacją
- praca „w chmurze”, czyli dostęp do dokumentów z każdego miejsca
13. ORGANIZACJA PRACY ZADANIOWEJ
- umiejętne planowanie i zarządzanie czasem
- ustalanie priorytetów
- „złodzieje czasu”, czyli jak radzić sobie z pożeraczami czasu
- koordynacja pracy własnej z pracą szefa

Informacje o prelegentach:

Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 850 netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu w okresie rabatowym.
 • 990 netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po okresie rabatowym.

Cena zawiera:

Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!


Wydarzenie: Profesjonalna asystentka zarządu