Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży

O szkoleniu

Celem szkolenia jest warsztatowe przećwiczenie przez uczestników – ilościowych i jakościowych metod tworzenia prognoz i planów sprzedaży. Metody te są ćwiczone na przykładach indywidualnie działających przedsiębiorstw, jak i koordynujących prognozowanie w ramach całego łańcucha dostaw. Prognozy wykorzystywane są do ustalenia działań logistyki w całym zakresie prac przedsiębiorstwa.

Nacisk położony jest na redukcję błędu prognozy – maksymalizację wskaźników obsługi klienta i minimalizację powiązanych kosztów logistycznych. Promowane metody oparte są zarówno o przykłady z praktyki pracy, kalkulacje wykonywane w software, jak i metody promowane przez APICS®. Wszelkie opracowania wykonywane w trakcie trwania szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do:
• menedżerów i specjalistów z działu logistyki oraz innych działów w przedsiębiorstwie współuczestniczących w procesie zaopatrzenia lub zakupów,
• specjalistów ds. zaopatrzenia w przedsiębiorstwach,
• branżystów i kupców,
• analityków rynków surowcowo-materiałowych,
• koordynatorów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej.

Program szkolenia

Dzień 1/2

 1. Wprowadzenie do logistyki przepływu informacji:
  • rola prognozowania w logistyce, jak i w łącznym procesie planowania działalności przedsiębiorstwa,
  • obiektywne przyczyny dla realizacji prognozowania – „światy” Pull i Push,
  • spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,
  • prognoza sprzedaży, jako podstawa procesu obsługi klienta.
 2. Proces prognozowania, klasyfikacja metod, dobre praktyki pozycje SKU adresowane przez prognozę.
 3. Zastosowanie analizy ilościowej w prognozowaniu (przykłady):
  • zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,
  • określenie zakresu i analiza danych historycznych,
  • model naiwny,
  • średnia ruchoma,
  • średnia ważona,
  • wygładzanie wykładnicze,
  • identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,
  • nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,
  • analiza regresji,
  • metoda Z-Chart (wykres Z),
  • model SARIMA / ARIMA X13,
  • kalkulacja poziomu błędu prognozy i wykorzystanie jego w usprawnianiu systemu prognozowania.
 4. Beer Game (Gra Piwna) – symulacja pracy poszczególnych podmiotów łańcucha logistycznego dla uzyskania maksymalnego poziomu trafności prognozy (udział w rynku i satysfakcja klienta) przy jednocześnie najmniejszym błędnym poziomie zapasu. Użycie w prognozowaniu analizy ilościowej i jakościowej.
   

Dzień 2/2

 1. Omówienie wyników warsztatu Beer Game:
  • konsekwencje braku identyfikacji popytu niezależnego i zależnego,
  • występowanie efektu Forestera, czyli tzw. efektu bicza w praktyce prognozowania,
  • skutki dla przedsiębiorstwa, jak i dla całego łańcucha logistycznego,
  • sposoby ograniczania efektu Forestera.
 2. Uzgadnianie prognoz:
  • horyzonty czasowe prognozowania,
  • grupy asortymentowe czyli tzw. rodziny produktów – korzyści z użycia,
  • uzgadnianie bottom-up, top-down i mieszane,
  • stosowanie planistycznej listy materiałowej dla „nie pytania o każdy wariant pozycji sprzedawanej”,
  • praca z planowaną dostępnością magazynową i tzw. dostępnością do obiecania (ATP).
 3. Analiza jakościowa w prognozowaniu:
  • dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,
  • kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,
  • analiza jakościowa – metody heurystyczne.
 4. Dokładność prognozowania:
  • przedział ufności prognozy,
  • dokładność prognoz – kalkulacja błędu,
  • sposoby redukcji błędów prognozy - omówienie w przykładach, konkretnych, praktycznych rozwiązań stosowanych w różnych branżach na rynku globalnym.
 5. Kooperacja przedsiębiorstw w prognozowaniu sprzedaży:
  • ograniczenia prognozowania indywidualnego,
  • korzyści wynikające z kooperacji w obszarze prognozowania,
  • strategia współdziałania w planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu zapasów (CPFR),
  • zasady wdrażania CPFR,
  • VMI (Vendor Managed Inventory) w ramach koncepcji CPFR.
 6. Miejsce prognozowania w procesie SOP:
  • cztery strategie łączenia prognoz z planami – silne i słabe strony,
  • współpraca z i agregacja danych z POS’ów i sprawne planowanie potrzeb dystrybucji (DRP),
  • przeliczanie prognoz na niższe poziomy list materiałowych – wsparcie planowania materiałowego i logistycznego (włącznie z zakupowym łańcuchem dostaw),
  • kalkulacja zapasów bezpieczeństwa.
 7. Narzędzia informatyczne we wsparciu prognozowania:
  • tworzenie otwartych systemów agregacji danych z wielu źródeł,
  • elastyczne systemy przetwarzania i raportowania np. Crystal Reports.
 8. Zakończenie zajęć:
  • podsumowanie i źródła wiedzy, również rekomendowane formularze audytu,
  • wskazanie zasad prowadzenia follow-up dla dalszego rozwoju wiedzy,
  • sesja ocen.

Czas trwania

2 dni - 16 godz.
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.
Hotel Golden Tulip Warsaw Airport****

02-180 Warszawa

Aleja Krakowska 235

woj. mazowieckie

Hotel Mercure Poznań Centrum****

60-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 1690 zł.
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Progress Project Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Światowa 22
 • Kod pocztowy: 02-229
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5252382647

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!