Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prowadzenie-biura-zarzadu-i-rady-nadzorczej-70902-id608

Informacje o szkoleniu

 • Prowadzenie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej


  ID szkolenia: 70902
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-16.30
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo

Biuro Zarządu w spółce kapitałowej zajmuje strategiczną pozycję. Jest swoistym łącznikiem między klientami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi a zarządem firmy. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną przedstawione najlepsze praktyki prawno - organizacyjne w zakresie obsługi władz spółki.

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
Radców prawnych
Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Program szkolenia:

9.00 – 9.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie szkolenia

STATUT /UMOWA SPÓŁKI W PRAKTYCE

Jakie wymogi nakłada ustawodawca na kwestie związane ze statutem/umową spółki?
Ustanowienie organów spółki i sposób ich powołania
Kiedy i w jaki sposób wprowadzane są zmiany w zapisach w statutach/umowach spółek?
Case study: nieprawidłowe zapisy i konsekwencje
Case study: przykłady i analiza wewnętrzny i indywidualnych rozwiązań w zakresie zapisów w statutach/umowach spółek
ZARZĄD ORAZ REPREZENTACJA SPÓŁKI

organizacja i kompetencje Zarządu według KSH
jakie są zasady działania Zarządu?
jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
regulamin Zarządu – konieczność czy przydatność?
jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?
skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?
PEŁNOMOCNIK I PROKURENT

w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
przykłady pełnomocnictw
jakie kompetencje posiada prokurent?
ustanowienie prokurenta - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy
zgłoszenie do KRS powołania i odwołania prokurenta
odpowiedzialność prokurenta wobec spółki
RADA NADZORCZA W PRAKTYCE

zwoływanie posiedzeń rady nadzorczej
uchwały rady nadzorczej
kompetencje rady nadzorczej
zgoda i opinia
powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej
wybór przewodniczącego rady nadzorczej
POWOŁANIE / ODWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDÓW

powołanie i odwołanie członka zarządu (kto powołuje i odwołuje, jak powinna brzmieć uchwała o powołaniu i odwołaniu, najczęstsze błędy, itd.)
zgłoszenie do KRS powołania i odwołania członka zarządu
członek zarządu w aspekcie prawa pracy/kontraktu (kto podpisuje umowę i aneksy, umowa o zakazie konkurencji, odwołanie członka zarządu a stosunek pracy)
kadencja wspólna i oddzielna
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW / WALNE ZGROMADZENIA

zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
termin na zwołanie walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
treść zaproszenia lub ogłoszenia, porządek obrad, uchwały
obowiązki informacyjne wobec wspólników i akcjonariuszy
SPÓŁKA A KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

obowiązek ujawniania danych w KRS
rodzaje wpisów w KRS
zasady zgłaszania wniosków do KRS
formularze i opłaty
kiedy należy podać adres członka zarządu/osób uprawnionych do powołania zarzadu?
sprawozdanie finansowe
16.30 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 970 23% VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 06.05.2019 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 07.05.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Prowadzenie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej