Szkolenie

PRAWO DLA URZĘDNIKÓW

O szkoleniu

W sposób praktyczny odpowiemy Państwu na następujące pytania:
 Jakie przepisy w zakresie prawa cywilnego każdy urzędnik powinien znać?
 Jakie są różnice między sprawą administracyjną a sprawą cywilną?
 Gdzie leży granica między „interesem społecznym” , a „interesem indywidualnym”?
 Jakie są zasady postępowania administracyjnego oraz m.in. decyzje i rodzaje wadliwości decyzji administracyjnych?
 Jakie prawa a jakie obowiązki ma urzędnik?
 Jak uchronić się przed nieuczciwymi petentami – zagadnienia dotyczące „przestępstw urzędniczych?

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo – warsztatowej. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznymi problemami prawnymi oraz orzecznictwem. W trakcie szkolenia poszerzą swoją wiedzę na temat wachlarza przepisów niezbędnych w pracy urzędnika.
Kto powinien wziąć udział?
urzędników, pracowników administracji publicznej

Program szkolenia

I. Istotne przepisy kodeku cywilnego w pracy urzędnika
• Przepisy ogólne KC – zasady prawa
• Czynność prawna i jej forma
• Wady oświadczenia woli
• Pełnomocnictwo i jego rodzaje
• Terminy w KC
• Pojęcie z zasady reprezentacji podmiotów prawa – „klientów urzędów”
• Reprezentacja osób fizycznych
• Reprezentacja osób prawnych
• Czyny niedozwolone wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej
II. Zagadnienia prawa administracyjnego
• Pracownik samorządowy i jego rola
• Obowiązki i uprawnienia pracownika samorządowego
• Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej
• Akty prawne i ich znaczenie w pracy urzędnika samorządowego
• Decyzja administracyjna i jej rola
• Ugoda; postanowienia
III. Zagadnienia postępowania administracyjnego
• Zakres regulacji objętej kodeksem postępowania administracyjnego
• Zasady postępowania administracyjnego
• Uczestnicy postępowania administracyjnego
• Zasady wnoszenia podań, doręczeń i wezwań
• Terminy w postępowaniu administracyjnym
• Elementy postępowania przed organami I instancji
• Postępowania wyjaśniające:
• inicjatywa dowodowa
• dowody
• domniemanie i fikcje prawne
• uprawdopodobnienie i prawdopodobieństwo
• udostępnienie akt sprawy
Informacja w pracy urzędnika
• Omówienie poszczególnych zagadnień ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa informacji
• Omówienie poszczególnych zagadnień ustawy o dostępie do informacji publicznej – kiedy urzędnik może odmówić udzielenia informacji, a kiedy nie.
• Praktyczne aspekty dotyczące zarządzania informacją w pracy urzędnika
IV. Zagadnienia prawa karnego
Przestępstwa urzędnicze – wybrane zagadnienia
• Łapownictwo
• Nadużycie władzy lub niedopełnienie obowiązków
• Poświadczenie nieprawdy
• Ujawnienie tajemnicy służbowej lub państwowej
• Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących informacji niejawnych, ochrony danych osobowych

Czas trwania

9.00-16.00

Prelegenci

Cytat
MAGDALENA KUSZMIDER - podwójny magister
z administracji publicznej i prawa, w trakcie pisanie pracy doktorskiej. Zawodowo jest szkoleniowcem, wykładowcą akademickim, a także współpracuje z kancelarią prawną. Praca szkoleniowca, a także współpraca z kancelarią radców prawnych pozwala dotykać problemów
z różnych zakresów prawa m.in. prawa zamówień publicznych, postępowania administracyjnego prawa gospodarczego, ale także prawa cywilnego stanowiącego fundament i podstawowe źródło wiedzy prawniczej.

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 - 16 grudnia 2014
Warszawa

00-559 Warszawa

Chopina 7 lokal 50

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
d
899 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Zapisz się

Organizator

Open Training sp. z o.o.
00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 31
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia dostępnego na www.opentraining.pl. Wpłaty należy dokonać na konto Open Training Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.
1) Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT. Nr. NIP………………………………..……. i upoważniamy Open Training Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
2) Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 899 PLN netto

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Open Training sp. z o.o.
00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!