Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-dla-urzednikow-60262-id21069

Informacje o szkoleniu

 • PRAWO DLA URZĘDNIKÓW


  ID szkolenia: 60262
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa
  Chopina 7 lokal 50
  00-559 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Open Training sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W sposób praktyczny odpowiemy Państwu na następujące pytania:
 Jakie przepisy w zakresie prawa cywilnego każdy urzędnik powinien znać?
 Jakie są różnice między sprawą administracyjną a sprawą cywilną?
 Gdzie leży granica między „interesem społecznym” , a „interesem indywidualnym”?
 Jakie są zasady postępowania administracyjnego oraz m.in. decyzje i rodzaje wadliwości decyzji administracyjnych?
 Jakie prawa a jakie obowiązki ma urzędnik?
 Jak uchronić się przed nieuczciwymi petentami – zagadnienia dotyczące „przestępstw urzędniczych?

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo – warsztatowej. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznymi problemami prawnymi oraz orzecznictwem. W trakcie szkolenia poszerzą swoją wiedzę na temat wachlarza przepisów niezbędnych w pracy urzędnika.

Szkolenie skierowane jest do:

urzędników, pracowników administracji publicznej

Program szkolenia:

I. Istotne przepisy kodeku cywilnego w pracy urzędnika
• Przepisy ogólne KC – zasady prawa
• Czynność prawna i jej forma
• Wady oświadczenia woli
• Pełnomocnictwo i jego rodzaje
• Terminy w KC
• Pojęcie z zasady reprezentacji podmiotów prawa – „klientów urzędów”
• Reprezentacja osób fizycznych
• Reprezentacja osób prawnych
• Czyny niedozwolone wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej
II. Zagadnienia prawa administracyjnego
• Pracownik samorządowy i jego rola
• Obowiązki i uprawnienia pracownika samorządowego
• Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej
• Akty prawne i ich znaczenie w pracy urzędnika samorządowego
• Decyzja administracyjna i jej rola
• Ugoda; postanowienia
III. Zagadnienia postępowania administracyjnego
• Zakres regulacji objętej kodeksem postępowania administracyjnego
• Zasady postępowania administracyjnego
• Uczestnicy postępowania administracyjnego
• Zasady wnoszenia podań, doręczeń i wezwań
• Terminy w postępowaniu administracyjnym
• Elementy postępowania przed organami I instancji
• Postępowania wyjaśniające:
• inicjatywa dowodowa
• dowody
• domniemanie i fikcje prawne
• uprawdopodobnienie i prawdopodobieństwo
• udostępnienie akt sprawy
Informacja w pracy urzędnika
• Omówienie poszczególnych zagadnień ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa informacji
• Omówienie poszczególnych zagadnień ustawy o dostępie do informacji publicznej – kiedy urzędnik może odmówić udzielenia informacji, a kiedy nie.
• Praktyczne aspekty dotyczące zarządzania informacją w pracy urzędnika
IV. Zagadnienia prawa karnego
Przestępstwa urzędnicze – wybrane zagadnienia
• Łapownictwo
• Nadużycie władzy lub niedopełnienie obowiązków
• Poświadczenie nieprawdy
• Ujawnienie tajemnicy służbowej lub państwowej
• Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących informacji niejawnych, ochrony danych osobowych

Informacje o prelegentach:

MAGDALENA KUSZMIDER - podwójny magister
z administracji publicznej i prawa, w trakcie pisanie pracy doktorskiej. Zawodowo jest szkoleniowcem, wykładowcą akademickim, a także współpracuje z kancelarią prawną. Praca szkoleniowca, a także współpraca z kancelarią radców prawnych pozwala dotykać problemów
z różnych zakresów prawa m.in. prawa zamówień publicznych, postępowania administracyjnego prawa gospodarczego, ale także prawa cywilnego stanowiącego fundament i podstawowe źródło wiedzy prawniczej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 899 PLN netto d

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia dostępnego na www.opentraining.pl. Wpłaty należy dokonać na konto Open Training Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.
1) Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT. Nr. NIP………………………………..……. i upoważniamy Open Training Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
2) Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 899 PLN netto

Wydarzenie: PRAWO DLA URZĘDNIKÓW