Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/menedzer-liderem-czyli-przywodztwo-kluczem-do-skutecznego-zarzadzania-zespolem-55608-id47187

Informacje o konferencji

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Cele szkolenia, czyli zamierzamy:
- rozwinąć umiejętności menedżerskie uczestników naszego warsztatu poprzez praktyczne zadania wdrożeniowe
- przedstawić style przywództwa i sposoby dopasowania ich w indywidualnych warunkach
- przedstawić mocne i słabe strony danych stylów zarządzania, wskazać i wspomóc w eliminacji błędów, wyjaśnić trudności
- omówić sposoby przekazywania wizji przedsiębiorstwa oraz metody jej wdrażania w działaniach zespołu
- zapoznać uczestników z metodami motywowania pracowników, rozpoznawania i rozwijania ich kluczowych kompetencji
- wspomóc w procesie kreowania postawy lidera, zwiększenia efektywności działań menedżerskich oraz rozwinąć umiejętności przywódcze.

Korzyści, czyli otrzymują Państwo:
- diagnozę i świadomość własnego stylu zarządzania
- umiejętności budowania wzajemnego zaufania pomiędzy menedżerami a podwładnymi
- wiedzę, której wykorzystanie pozwoli zbudować program własnego rozwoju kompetencji przywódczych
- metody pozwalające na poprawę komunikacji w zespole, zmotywowanie i zwiększenie zaangażowania podwładnych
- wiedzę, dzięki której przekonasz pracowników do globalnej wizji przedsiębiorstwa, pozwalającą wyznaczać, wdrażać i zarządzać celami w pracy zespołu
- sposoby zarządzania zmianą, czasem oraz zasady motywowania innych do działania w trudnych momentach organizacyjnych

Konferencja skierowana jest do:

Grupa docelowa:
- Wszystkie osoby zarządzające zespołem pracowników
- Kadra kierownicza i menedżerowie wszystkich szczebli
- Project menedżerzy
- Kierownicy zmian, brygadziści
- Osoba rozpoczynające pracę na stanowiskach kierowniczych
- Wszyscy zainteresowani połączeniem roli menedżera z rolą skutecznego lidera.

Program konferencji:

Program szkolenia:

Moduł 1. Wstęp do warsztatów szkoleniowych:
Przedstawienie uczestników i trenera.
Omówienie modułów warsztatu szkoleniowego.

Moduł 2. Menedżer a lider.
Sylwetka i sposób działania lidera.
Obszary kompetencji, predyspozycje i silne strony.
Rola przełożonego – zarządzać przy przewodzić?
Style przywództwa.
Dojrzałość menedżera i pracownika.
Znaczenie inteligencji emocjonalnej.

Moduł 3. Zarządzanie zespołem:
Jasna wizja i cel, w tym sposoby definiowania celów (SMART, GROW)
Świadomość pozytywnych aspektów pracy zespołowej.
Integracja i umiejętność pracy zespołowej.
Metody pracy zespołowej, zespołowe rozwiązywanie problemów.

Moduł 4. Wywieranie wpływu i motywowanie podwładnych:
Wspólny cel – jak zmotywować zespół na wspólną realizację celów.
Różnorodność postaw i systemów wartości u pracowników
Potrzeby i oczekiwania pracowników i ich realizacja.
Umiejętne motywowanie zespołu (motywatory finansowe i pozafinansowe)
Moja rola w kierowaniu ludźmi.
Praca zespołowa – ukierunkowanie na ludzi.
System kar i nagród – co jest skuteczne.
Wsparcie i rozwój pracowników wg. Blancharda

Moduł 5. Przywództwo a budowanie relacji w zespole.
Komunikacja w zespole – informacja zwrotna, krytyka, rozmowa z pracownikiem.
Budowanie relacji w zespole.
Role zespołowe i jego funkcjonowanie.
Procesy grupowe, różnice między grupą a zespołem.
Czynniki decydujące o sukcesie zespołu.
Korzyści z synergii.
Struktury charakteru – typy psychologiczne.
Zarządzanie konfliktem.
Asertywność drogą do budowania relacji, zapobieganiu konfliktom.

Moduł 6. Rozwój zespołu.
Styl przywództwa a poziom rozwoju podwładnego.
Fazy rozwoju zespołu.
Poziomy kompetencji i zaangażowania – diagnoza.
Identyfikacja pracownika z firmą.
Zadowolenie z pracy.
Narzędzia pracy zespołowej i zarządzania jakością – burza mózgów, elementy TQM.

Moduł 7. Zadania menedżera wobec pracy zespołu.
Organizacja pracy w zespole.
Delegowanie zadań.
Poczucie współodpowiedzialności i identyfikacji zespołowej.
Zarządzanie zmianą, w tym przekonanie do zmian.
Zarządzanie czasem.
Rozwój zespołu i samodoskonalenie.
Odpowiedzialności za wyniki swoich decyzji.

Moduł 8. Praktyczne aspekty przywództwa.
Rozmowa oceniająca – pochwała, nagana.
Stawianie wymagań, udzielanie instrukcji.
Indywidualne cele, ustalanie priorytetów.
Dopasowanie stylu przywództwa.
Praktyczne ćwiczenia.

Moduł 9. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych:
Podsumowanie najważniejszych treści poruszanych w toku szkolenia.
Chcielibyśmy, aby podczas prowadzenia warsztatów nasi eksperci uwzględniali potrzeby każdego Uczestnika zajęć. Dlatego przed terminem realizacji szkolenia skontaktujemy się z każdym Uczestnikiem, który zdecyduje się na współpracę z nami, w celu uzyskania wiedzy o jego oczekiwaniach wobec szkolenia oraz umiejętnościach i doświadczeniach, jakimi dysponuje.

Metody szkoleniowe:
Proponowane szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów praktycznych wzbogaconych o liczne ćwiczenia i analizy, pracę indywidualną i w małych grupach, studium przypadków, symulacje i miniwykłady. Wybrane przez nas metody pozwalają zaangażować uczestników i znacząco podwyższyć efektywność szkolenia. Uczestnicy są dla nas aktywnymi partnerami w procesie realizowania programu szkolenia, uwzględniamy wiedzę i doświadczenia jakie wnoszą, angażujemy ich całkowicie w proces edukacji.

Koszt szkolenia:

1050.00 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Cena uwzględnia:
- uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób,
- imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
- materiały dla każdego z uczestników: dydaktyczne i ćwiczeniowe oraz materiały do notowania,
- dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia
- profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę
- kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.

Naszym klientom oferujemy możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się nasze szkolenie. Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Powyższy program realizujemy również w formie szkolenia wewnętrznego, dopasowanego do Państwa potrzeb i oczekiwań. Zachęcamy również do skorzystania z oferty naszych szkoleń zamkniętych.

Abilit Szkolenia i Doradztwo - sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić:
tel: (61) 41 52 650
kom: 509 161 316
fax: (61) 41 52 651
www.abilit.pl
mail: otwarte@abilit.pl
gadu gadu: 48923654
skype: Abilit_szkolenia
www.szkoleniaidoradztwo.pl

Informacje o prelegentach:

Ekspert prowadzący:
Ekspert Abilit Szkolenia i Doradztwo. Trener i konsultant biznesowy, doradca, akredytowany coach wspomagający menedżerów i handlowców. Pomaga ludziom osiągać sukcesy i realizować cele poprzez szkolenia i coaching. Doświadczenia trenerskie zbiera od wielu lat. Przygotowując i prowadząc szkolenia opiera się na swoim doświadczeniu życiowym, wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu zespołami czy przedsiębiorstwami, kilkudziesięcioletnim doświadczeniu biznesowym i sprzedażowym w branży farmaceutycznej, FMCG czy usługowej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1050,00 zł netto

Cena zawiera:

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. Cena uwzględnia - uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób, - materiały dla każdego z uczestników: podręcznik, skrypt, materiały ćwiczeniowe oraz materiały do notowania, - dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia - imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, - profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę, - kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Wydarzenie: Menedżer liderem, czyli przywództwo kluczem do skutecznego zarządzania zespołem.