Akademia Finansisty

O szkoleniu

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:
• stosowania nowoczesnych metod analizy finansowej i zarządzania finansami w praktyce
• analizowania rentowości firmy
• wykorzystania informacji finansowych w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym
• budżetowania i analizowania wydatków firmowych
• sterowania płynnością finansową
• zarządzania kapitałem obrotowym
• podejmowania decyzji inwestycyjnych

Interaktywne omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu zarządzania finansowego. Liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków.
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, służby niefinansowe, pracownicy działów planowania i analiz oraz controllingu, oraz wszyscy zainteresowani problemami sfery finansów.

Program szkolenia

I. Analiza i sprawozdawczość finansowa

1. Sprawozdanie finansowe i jego struktura – jakie jest znacznie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego i jak są ze sobą powiązane, dlaczego istnieje obowiązek ich sporządzania:
• istota bilansu i zasady jego konstrukcji – jak przedstawia się majątek firmy i źródła jego finansowania,
• budowa rachunku zysków i strat – jak ustalać wyniki finansowe przedsiębiorstwa w różnych segmentach działalności,
• rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) – jak oceniać funkcjonowanie firmy w ujęciu pieniężnym (gotówkowym).

2. Analiza finansowa firmy na podstawie sprawozdania finansowego:
• istota analizy wskaźnikowej – jak interpretować różne mierniki i wskaźniki,
• analiza rentowności – jak zbadać zyskowność firmy w relacji do kapitału, sprzedaży, aktywów,
• analiza płynności – jak ocenić zdolność do regulowania zobowiązań statycznie i dynamicznie,
• analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi,
• analiza finansowania – jak zbadać strukturę i zastosowanie kapitałów zaangażowanych w działalność firmy.

II. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu operacyjnym

1. Wprowadzenie do analiz finansowych jako instrumentu zarządzania.

2. Ocena rachunku wyników – jak można sterować wynikiem finansowym?

3. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek wyników – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych klientów, produktów, zleceń?

4. Próg rentowności – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?

5. Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?

6. Wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w controllingu – jak fluktuacje sprzedaży wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału?

7. Wrażliwość progu rentowności – jak decyzje podejmowane w innych obszarach (np. marketing) wpływają na próg rentowności.

III. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu strategicznym

1. Podstawy controllingu finansowego w ujęciu strategicznym:
• przegląd instrumentów controllingu w różnych obszarach zarządzania strategicznego,
• szacowanie przepływów pieniężnych na potrzeby controllingu,
• nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa w controllingu,
• projektowanie sieci wartości i dostosowywanie jej do struktury controllingowej przedsiębiorstwa.

2. Instrumenty controllingu strategicznego:
• zrównoważona karta wyników (balanced scorecard) – wielowymiarowe spojrzenie na dokonania przedsiębiorstwa,
• strategiczne czynniki kosztotwórcze,
• ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) i rynkowa wartość dodana (market value added),

3. Budżetowanie kapitałów zorientowane na strategię.

4. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych i pułapki ich stosowania:
• stopa zwrotu ARR,
• prosty okres zwrotu PP.

5. Złożone metody oceny projektów inwestycyjnych i ich wady:
• zdyskontowany okres zwrotu DPP,
• wartość bieżąca netto NPV,
• wewnętrzna stopa zwrotu IRR,
• zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR ,
• indeks zyskowności PI.

6. Zarządzanie kapitałem:
• pozyskiwanie kapitału,
• źródła finansowania,
• koszt kapitału.

IV. Zarządzanie kapitałem obrotowym i płynnością finansową

1. Pojęcie i istota płynności finansowej (trzy aspekty płynności finansowej, nadwyżka płynności i niedobór płynności, płynność a upadłość).

2. Pomiar płynności finansowej (wskaźniki płynności, wydajności pieniężnej i struktury przepływów pieniężnych).

3. Kapitał obrotowy netto i strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto – jak szacować i sterować zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto?

4. Cykl konwersji środków pieniężnych (rotacja, należności, zobowiązań, zapasów).

V. Budżetowanie kosztów i wydatków jako instrument krótkoterminowego planowania finansowego

1. Kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności jako postawy budżetowania.

2. Ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji.

3. Jak wygląda proces budżetowania w praktyce.

4. Metody budżetowania i rodzaje budżetów – zalety i wady różnych podejść.

5. Budżetowanie operacyjne zorientowane na zysk.

6. Budżetowanie finansowe – jak sporządzić elementy sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow) pro forma i określić nadwyżki lub niedobory gotówkowe w przyszłości.

7. Konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego firmy.

8. Kontrola finansowa wykonania budżetów.

Czas trwania

10:00 – 15:30

Prelegenci

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w SKwP, AE we Wrocławiu, BiznesPro Sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Badań Regionalnych. Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Bardzo doświadczony trener i wykładowca z zakresu rachunku kosztów, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, controllingu operacyjnego i strategicznego, wyceny przedsiębiorstw, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstwa. Laureat nagrody „Złote skrzydła” dla autorów najlepszych w Polsce książek z tematyki zarządzania (Gazeta Prawna i KPMG). Autor ponad 100 publikacji naukowych z dziedziny finansów przedsiębiorstw, controllingu i rachunkowości zarządczej, w tym m.in. „Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem” (Wolters Kluwer, Kraków 2008), „Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa” (PWE, Warszawa 2007), „Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie” (Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010). Udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych i branżowych z zakresu finansów i rachunkowości w kraju i za granicą (m.in. Nicea, Bukareszt, Praga, Odessa).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
za osobę
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!