WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

O szkoleniu

Cele szkolenia:

1. Wzmocnienie umiejętności kadry menedżerskiej oraz dyrektorów HR współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi.
2. Zapoznanie uczestników z zasadami współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
3. Dostarczenie wiedzy i wsparcie ułatwiające zbudowanie strategii współdziałania ze związkami zawodowymi, poparte praktycznymi przykładami wzajemnych zachowań w relacjach pracodawca – związki zawodowe.
4. Uświadomienie i przygotowanie kadry zarządzającej oraz dyrektorów HR do operacyjnego współdziałania oraz negocjowania ze związkami zawodowymi

Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

• budować skuteczne relacje ze związkami zawodowymi
• wskazywać źródła konfliktów i sposoby ich rozwiązania akceptowalne dla wszystkich stron
• rozumieć cel, interesy i metody działania związków zawodowych
• umiejętnie stosować przepisy prawa w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, uprawnień organizacji związkowych i sporów zbiorowych

Metody szkolenia:

• wykład,
• dyskusja,
• studia przypadków,
• ćwiczenia grupowe i indywidualne
Kto powinien wziąć udział?
• Członkowie Zarządu ds. Personalnych
• Dyrektorzy, Kierownicy ds. Personalnych
• Dyrektorzy, Kierownicy Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
• Dyrektorzy ds. Relacji Pracowniczych
• Pełnomocnicy Zarządów ds. Polityki Personalnej
• Pracownicy Departamentów Relacji Społecznych
• Pełnomocnicy, Doradcy ds. Dialogu Społecznego

Program szkolenia

1. Związki zawodowe w organizacji – przykłady praktyczne
• Naturalne obszary działalności związków zawodowych
• Najczęstsze żądania, pola konfliktów, postawy związkowe i zachowania w praktyce

2. Działalność zawiązków zawodowych wg prawa pracy, a działalność w praktyce
• Zasady tworzenia organizacji związkowych
• Rodzaje organizacji związkowych
• Struktury organizacji związkowych
• Kierunki rozwoju oraz ekspansji - partycypacja

3. Relacje pracodawca – związki zawodowe w świetle prawa pracy i praktyki w Polsce
• Ustawowe uprawnienia związków zawodowych i szczególna ochrona działaczy związkowych
• Uprawnienia związków zawodowych w zbiorowych stosunkach pracy– konsekwencje dla pracodawcy i pola potencjalnych konfliktów
• Uprawnienia związków zawodowych w zakresie indywidualnych stosunków pracy
• Układy zbiorowe pracy (rodzaje układów, strony, zakres, zawarcie,)
• Obowiązki organizacyjne i majątkowe pracodawcy wobec związków zawodowych
• Praktyczne roszczenia związkowe wobec pracodawców

4. Spór zbiorowy – praktyczne zachowania w sporze zbiorowym – postawy
• Pojęcie, przedmiot, strony sporu zbiorowego
• Procedura rozwiązywania sporu zbiorowego
• Pikieta i akcja protestacyjna
• Strajk

5. Społeczna Inspekcja Pracy (SIP) – praktyczne działania i zachowania
• Organizacja SIP
• Zasady wyboru
• Uprawnienia
• Współdziałanie SIP z PIP i związkami zawodowymi

6. Rady Pracownicze
• Zasady tworzenia i uprawnienia rady pracowników
• Uprawnienia członków rady pracowników
• Rady pracowników a zakładowe organizacje związkowe – różnice i przykłady zachowań i współdziałania

7. Strategia budowy relacji ze związkami zawodowymi
• Jak budować relacje i komunikację z pracownikami w kontekście działań związku zawodowego?
• Elementy strategii relacji ze związkami zawodowymi
• Jaką strategię współdziałania ze związkami zawodowymi przyjąć?
• Konsekwencja i spójność działań w realizacji strategii – komunikacja, relacje, negocjacje

8. Mechanizmy i dynamika konfliktu – praktyczne aspekty sytuacji konfliktowych
• Podstawowa struktura sytuacji konfliktowych
• Cele realizowane w sytuacji konfliktu interesów
• Percepcja zachowania innych ludzi w sytuacji konfliktowej

9. Analiza konfliktu
• Funkcjonalna definicja stron konfliktu
• Analiza dominujących składników (przyczyn) konfliktu
• Analiza interesów

10. Praktyczne dylematy relacji ze związkami zawodowymi
• postawy związków przy rozwiązywaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia
• postawy związków przy programach dobrowolnych odejść
• postawy związków przy zwolnieniach grupowych
• postawy związków przy negocjowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
• postawy związków przy istnieniu pakietu socjalnego

Czas trwania

9:00 - 17:00
1 dzień; 8 godzin

Aktualne terminy szkoleń znajdą Państwo na stronie http://www.wikconsulting.pl

Prelegenci

Jerzy Serzysko

Ekspert w zakresie zbiorowego prawa pracy, negocjator w wielu kluczowych projektach prywatyzacyjnych. HR manager z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w polskich i międzynarodowych firmach. Kluczowe obszary jego specjalizacji obejmują: wdrażanie nowoczesnych narzędzi HR, procesy restrukturyzacyjne i zarządzanie zmianą, negocjacje ze związkami zawodowymi, programy odejść dobrowolnych (outplacement), kształtowanie polityki komunikacji wewnętrznej, projektowanie ścieżek karier i programów szkoleniowych, wartościowanie stanowisk, systemy wynagradzania oparte o krajowy benchmark rynkowy, systemy ocen, MBO. Jest autorem, współautorem zakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych, wewnątrzzakładowych regulaminów.
Doświadczenie zdobywał pracując jako dyrektor personalny m.in. w takich firmach jak: EnergiaPro SA - Grupa Turon, Airbites Slovakia s.r.o. (Swisscom Group) Bratislava, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Dalkia Polska SA/Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A., Statoil Polska Sp. z o.o.
Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Podyplomowych Studiów Pedagogicznych (SGGW), Podyplomowych Studiów w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SGH), Programu HR – MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Biegle posługuje się językiem angielskim, komunikatywnie - rosyjskim, norweskim i słowackim.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszaswa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszaswa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszaswa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

do uzgodnienia

Warszawa

do uzgodnienia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto
900
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!