Dyrektor finansowy: baza szkoleń i kursów dla dyrektorów finansowych!

 • Wyszukaj szkolenia, seminaria i kursy dedykowane dyrektorom finansowym
 • Zapoznaj się z terminami, programem szkoleń oraz cenami
 • Zgłoś się już dzisiaj przez nasz formularz rejestracji online!
szkolenia dla dyrektorów finansowych

Szkolenia dla dyrektorów finansowych: 7

 • już od 3 555 zł
3 555 zł

VI CFO Excellence

 • już od 1 595 zł
1 595 zł
 • już od 750 zł
750 zł
3 752 zł
Artykuł

Dyrektor finansowy (CFO): kursy i szkolenia dla dyrektorów finansowych.

Dyrektor finansowy (CFO) to strategiczna rola w przedsiębiorstwie związana z licznymi obowiązkami. Jej sprawne wypełnianie wymaga zarówno doświadczenia zawodowego, jak i wiedzy z obszaru finansów, rachunkowości, podatków, zarządzania strategicznego, jak i umiejętności menedżerskich. Dowiedz się kim jest dyrektor finansowy, jaką rolę spełnia w przedsiębiorstwie i sprawdź szkolenia i kursy dla dyrektorów finansowych!

Dyrektor finansowy

Dyrektor finansowy (CFO) to członek wyższej kadry kierowniczej organizacji odpowiedzialny za zarządzanie działaniami finansowymi firmy. Do głównych obowiązków dyrektora finansowego należy zarządzanie przepływami pieniężnymi (cash flow), rachunkowość i planowanie finansowe, sprawozdawczość finansowa, a także zarządzanie działami finansowo-księgowymi i podatkowymi.

Rola dyrektora finansowego (CFO) ulega silnym przeobrażeniom w ostatnich latach: od osoby odpowiedzialnej za doradztwo i dostarczanie informacji finansowych do współdecydenta strategicznego zarządzającego planowaniem strategicznym, rozwojem przedsiębiorstwa poprzez fuzje i przejęcia oraz nadzorem nad strategią rozwoju organicznego.

CFO – skrót

Skrót CFO rozwijamy jako Chief Financial Officer. CFO, czyli Chief Financial Officer to angielskojęzyczny odpowiednik stanowiska dyrektor finansowy. Warte podkreślenia jest, że osoba zatrudniona na stanowisku CFO właściwie zawsze jest członkiem najwyższej kadry zarządzającej organizacji, najczęściej w randze członka zarządu, co nie zawsze musi mieć miejsce w przypadku dyrektora finansowego. W ostatnich latach rola dyrektora finansowego zdecydowanie rośnie i najczęściej CFO należy do ścisłego grona osób zarządzających, obok CEO czy COO.

Dyrektor finansowy (CFO: rola i zakres obowiązków

Do głównych zadań dyrektora finansowego, czyli CFO należy między innymi:

 • przygotowanie i realizacja strategii finansowej firmy,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych,
 • zarządzanie przepływami pieniężnymi, zapewnienie płynności finansowej, ocena ryzyka kursowego,
 • planowanie strategiczne i finansowe obejmujące przygotowanie planów wieloletnich, budżetu rocznego oraz nadzór i kontrola ich realizacji,
 • odpowiedzialność za politykę podatkową przedsiębiorstwa,
 • optymalizacja struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego,
 • ocena projektów inwestycyjnych i zapewnienie podejmowania decyzji w oparciu o dane,
 • odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
 • zarządzanie kontaktami i współpracą z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi,
 • dbanie o rozwój działu bądź departamentu finansowego oraz zatrudnionej kadry.
Dyrektor finansowy – wymagania

Ze względu na swoją strategiczną rolę osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora finansowego (CFO) powinna spełniać szereg wymagań zawodowych. Niezbędne jest przynajmniej kilkuletnie, częściej kilkunastoletnie, doświadczenie w zarządzaniu finansami zdobyte w podobnym przedsiębiorstwie lub firmie audytorskiej. Konieczna jest wiedza z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej, podatków, sprawozdawczości spółek oraz prawa handlowego.

Od strony formalnej dyrektorzy finansowi powinni ukończyć kurs dyrektora finansowego oraz zdobyć międzynarodowe kwalifikacje, akie jak ACCA, CIMA, kurs biegłego rewidenta czy też kursy poświęcone międzynarodowym standardom sprawozdawczości i rachunkowości. W zależności od obszaru działalności przedsiębiorstwa niezbędna może być znajomość Polskich Standardów Rachunkowości, MSR i MSSF, a także US GAAP.

Dyrektor finansowy musi również posiadać bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu zarządzania zespołami, umiejętności przywódcze i menedżerskie z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, delegowania zadań, rozwijania podległego personelu itp. Z myślą o dyrektorach finansowych na rynku dostępny jest cały szereg kursów dla dyrektorów finansowych, szkoleń specjalistycznych dla CFO oraz programów edukacyjnych, takich jak akademia dyrektorów finansowych, klub dyrektora finansowego itp.

Szkolenia dla dyrektorów finansowych, kurs na dyrektora finansowego, akademia dyrektorów finansowych

Nie sposób wymienić wszystkich kursów i szkoleń dla dyrektorów finansowych oraz pozostających w sferze zainteresowania dyrektorów finansowych i podległych im działów, ale do głównych tematów cieszących się popularnością w tym obszarze należą między innymi:

Kurs dyrektor finansowy, szkolenie dyrektor finansowy – gdzie szukać?

Znacząca większość kursów i szkoleń dla dyrektorów finansowych realizowana jest przede wszystkim w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kraków, Katowice, Lublin czy Łódź. Coraz częściej kursy dla dyrektorów finansowych organizowane są jednak również online, przez sieć Internet.

Wiele szkoleń i kursów kończących się egzaminem i uzyskaniem certyfikatów potwierdzających nabycie umiejętności zawodowych niezbędnych na stanowisku CFO również organizowanych jest dzisiaj przez Internet. Zajęcia odbywają się w wirtualnej sali szkoleniowej za pośrednictwem programów takich jak Microsoft Teams itp., a jedynie sesje egzaminacyjne wymagają fizycznej obecności w ośrodku egzaminacyjnym czy szkoleniowym.

Podobnie sytuacja wygląda ze wszelkimi innymi kursami, warsztatami i szkoleniami dla dyrektorów finansowych, które z roku na rok, coraz intensywniej przenoszą się do sieci Internet.

Listę wszelkiego typu kursów dla dyrektorów finansowych, a także szkoleń i warsztatów przydatnych w pracy dyrektora finansowego staraliśmy się zgromadzić w naszym serwisie. Na górze strony znajdą Państwo typowe szkolenia i kursy skierowane do dyrektorów finansowych, zachęcamy jednak do odwiedzenia też innych podstron zawierających szkolenia z rachunkowości, podatków, księgowości, audytu i controllingu, jak też umiejętności menedżerskich i przywódczych!

Dyrektor finansowy (CFO): kursy i szkolenia dla dyrektorów finansowych.
Kursy dyrektor finansowy, szkolenia CFO

Zapisz się i subskrybuj powiadomienia o nowych kursach dla dyrektorów finansowych i szkoleniach dla CFO!