Szkolenie

Wybrane aspekty wykonywania pomiarów, sporządzania i kompletowania dokumentacji w pracach geodezyjnych z zakresów 1 i 2 uprawnień zawodowych

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu pomiarów oraz dokumentacji w pracach geodezyjnych. Szkolenie prowadzone jest w dwóch etapach: zgłoszenie prac i informacjach o wymaganych dokumentach oraz o przebiegu prac - na co zwrócić uwagę oraz jakie są wymogi formalne.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • najważniejsza teoria, wzbogacona przykładami z praktyki zawodowej, dotycząca 1 i 2 zakresu geodezyjnych uprawnień zawodowych, przekazana przez osobę, która łączy w swoim życiu zawodowym teorię z praktyką,
 • wiedza i praktyka przekazana w sposób przystępny i uporządkowany - wyjaśnienie problematycznych zagadnień w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 • wartościowe materiały szkoleniowe, zawierające dodatkowe treści – przykłady praktyczne i orzeczenia sądowe – również do samodzielnego studiowania. 
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa:

 • geodeci - wykonawcy prac geodezyjnych, przedsiębiorcy oraz pracownicy firm geodezyjnych,
 • geodeci ubiegający się o uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2,
 • geodeci zatrudnieni w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się pracami geodezyjnymi,
 • pracownicy mazowieckich urzędów wojewódzkich zajmujący się nadzorem geodezyjnym i kartograficznym.

Program szkolenia

Ogólne zasady zgłaszania prac geodezyjnych, wykonywania pomiarów geodezyjnych i kompletowania dokumentacji oraz weryfikacji zbiorów danych:

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnejAnaliza materiałów źródłowych.
 • Atrybuty i dokładności położenia punktów granicznych.
 • Porównanie mapy z terenem i pomiary geodezyjne.
 • Opracowanie wyników pomiarów.
 • Zasady modyfikacji współrzędnych punktów granicznych.
 • Operat techniczny.
 • Przekazanie i weryfikacja zbiorów danych.
 • Przyjęcie materiałów do PZGiK / klauzule.
 • Odmowa przyjęcia materiałów do PZGiK.
 • Odwołanie od decyzji starosty do WINGiK.
 • Skarga na decyzję WINGiK do WSA.

Omówienie przebiegu prac oraz zasad tworzenia wymaganej dokumentacji:

 • Mapa do celów projektowych.
 • Tyczenie obiektów budowlanych.
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
 • Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym:
  • Kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości.
  • Dokumentacja techniczna i dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości.
  • Harmonogram prac geodezyjnych.
 • Rozgraniczenie nieruchomości w trybie sądowym.
 • Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych:
  • Zasady wykorzystywania materiałów archiwalnych.
  • Operat techniczny.
  • Harmonogram prac geodezyjnych.
 • Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:
  • Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych.
  • Operat techniczny.
  • Harmonogram prac geodezyjnych.
 • Podział nieruchomości w trybie administracyjnym:
  • Przyjęcie granic nieruchomości do podziału.
  • Dokumentacja podziału nieruchomości.
  • Harmonogram prac geodezyjnych.
 • Podział nieruchomości w postępowaniu sądowym.
 • Sporządzenie innej mapy lub dokumentacji do celów prawnych.
 • Podział nieruchomości rolnej lub leśnej.
 • Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków:
  • Charakterystyka aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
  • Czynność materialno – techniczna.
  • Postępowanie administracyjne.

Dyskusja.

Czas trwania

09:30-15:30

Prelegenci

Cytat

Robert Łuczyński

- adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe z przedmiotów: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”,
- geodeta uprawniony i wykonawca prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2,
- biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii,
- redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny,
- członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej,
- autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej,
- wykładowca kilkudziesięciu szkoleń dotyczących 2 zakresu geodezyjnych uprawnień zawodowych

Gdzie i kiedy

Online 22 kwietnia 2021

Weź udział

Cena promocyjna
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych do 9 kwietnia
850 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Cena standardowa
za osobę
950 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa
Międzyborska 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa Międzyborska 50
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!