Szkolenie

AKCJA BILANS 2011 Sprawozdanie finansowe wg krajowych przepisów bilansowych

O szkoleniu

Szkolenie otwarte
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

1. Wprowadzenie oraz Podstawowe informacje:
1.1. Obowiązek sporządzania oraz badania sprawozdań finansowych
1.2. Odpowiedzialność za sporządzone sprawozdanie finansowe
1.2.1. Kierownik jednostki - Zarząd
1.2.2. Rada Nadzorcza lub inny organ nadzorczy
1.2.3. Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe
1.2.4. Biegły rewident
1.3. Osoby składające podpisy pod sprawozdaniem finansowym – wątpliwości interpretacyjne
1.4. Ogłaszanie sprawozdań finansowych
2. Omówienie struktury sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o rachunkowości:
2.1. Bilans jako zestawienie majątku oraz źródeł jego finansowania
2.2. Rachunek zysków i strat jako miernik rentowności przedsiębiorstwa
2.3. Rachunek przepływów pieniężnych – ocena płynności finansowej.
2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
2.5. Informacja dodatkowa jako zestawienie not objaśniających
2.6. Możliwości modyfikowania układu sprawozdań finansowych.
3. Metodologia sporządzania sprawozdania finansowego:
3.1. Zestawienie obrotów i sald jako podstawa sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat
3.2. Noty objaśniające oraz zestawienie zmian w kapitale własnym
3.3. Rachunek przepływów pieniężnych w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 - studium przypadku.
4. Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości w oparciu o Krajowe Standardy Rachunkowości - studium przypadków:
4.1. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 – podatek odroczony
4.1.1. Różnice trwałe oraz przejściowe
4.1.2. Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
4.1.3. Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym
4.2. Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 – Leasing, najem i dzierżawa
4.2.1. Podstawowe formy leasingu
4.2.2. Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków leasingu finansowego oraz operacyjnego
4.3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 –Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe
4.3.1. Rezerwy a bierne RMK – wątpliwości interpretacyjne
4.3.2. Identyfikacja istnienia zobowiązań warunkowych – drzewo decyzyjne
4.3.3. Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym
5. Dyskusja i zakończenie.

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Prelegenci

Cytat
Marcin Krupa - dyrektor departamentu audytu funduszy unijnych, biegły rewident. Posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), potwierdzone długoletnim doświadczeniem w zakresie kierowania całością prac związanych z audytem sprawozdań finansowych. Specjalista w zakresie wycen przedsiębiorstw i Due Diligence. Autor artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Gdzie i kiedy

Katowice 28 października 2011
centrum Katowic

Katowice

Stawowa

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
PL
350 PLN
Cena zawiera:
  • autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat
Weź udział

Organizator

Total Expert
41-209 Sosnowiec
Wysoka 5
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz karty zgłoszeniowej wysłanej na adres e-mail biuro@totalexpert.pl lub na fax 32/ 267 60 14. Kartę można pobrać na stronie www.totalexpert.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Total Expert
41-209 Sosnowiec Wysoka 5
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!