Szkolenie: PRAWNE ASPEKTY PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawne-aspekty-publicznego-transportu-zbiorowego-26967-id1128

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia organizacji publicznego transportu zbiorowego
ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie wprowadzi nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, podpisana przez Prezydenta RP 23 grudnia 2010 r.) Nowa ustawa w znaczny sposób zmienia zasady funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, dlatego tak konieczna jest prawidłowa realizacja jej założeń. Należy również zwrócić uwagę na zmiany, jakie ustawa przewiduje w obszarze, działalności podmiotów świadczących usługi przewozu osób.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów gmin, starostw i urzędów marszałkowskich zajmujących się problematyką transportu zbiorowego.

Program szkolenia:

1. Zastosowanie prawa wspólnotowego w obszarze organizacji publicznego transportu zbiorowego
i zadań j.s.t. W szczególności analiza Rozporządzenia UE 1370/2007 i jego wpływu na organizację przetargów w komunikacji miejskiej.
2. Kto jest podmiotem wewnętrznym? Analiza orzecznictwa europejskiego, analiza rozwiązań prawnych proponowanych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Możliwość bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transporcie kolejowym.
3. Zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego (kto jest organizatorem transportu
w gminie, powiecie i województwie, jakie zadania realizuje organizator?)
4. Konstruowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – analiza przykładowych planów transportowych na poziomie gminy, powiatu i województwa.
5. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego.
6. Konstruowanie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – przykładowe umowy.
7. Procedura potwierdzenia zgłoszenia przewozu. Zastosowanie k.p.a. w procedurze potwierdzenia zgłoszenia przewozu.
8. Funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Przewoźników.
9. Analiza zasad finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
10. Skarga i kary pieniężne.
11. Wpływ nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na inne akty prawne w tym np. na ustawę o czystości i porządku w gminie i inne.

Informacje o prelegentach:

Materiały szkoleniowe
- umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- przykłady aktów administracyjnych wydawanych w toku postępowania.

Wydarzenia towarzyszące:

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 w

Cena zawiera:

W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 17 maja 2011 r. fax. (22) 322 84 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Płatność po szkoleniu.

Wydarzenie: PRAWNE ASPEKTY PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO