Szkolenie

PRAWNE ASPEKTY PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

O szkoleniu

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia organizacji publicznego transportu zbiorowego
ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie wprowadzi nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, podpisana przez Prezydenta RP 23 grudnia 2010 r.) Nowa ustawa w znaczny sposób zmienia zasady funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, dlatego tak konieczna jest prawidłowa realizacja jej założeń. Należy również zwrócić uwagę na zmiany, jakie ustawa przewiduje w obszarze, działalności podmiotów świadczących usługi przewozu osób.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów gmin, starostw i urzędów marszałkowskich zajmujących się problematyką transportu zbiorowego.

Program szkolenia

1. Zastosowanie prawa wspólnotowego w obszarze organizacji publicznego transportu zbiorowego
i zadań j.s.t. W szczególności analiza Rozporządzenia UE 1370/2007 i jego wpływu na organizację przetargów w komunikacji miejskiej.
2. Kto jest podmiotem wewnętrznym? Analiza orzecznictwa europejskiego, analiza rozwiązań prawnych proponowanych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Możliwość bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transporcie kolejowym.
3. Zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego (kto jest organizatorem transportu
w gminie, powiecie i województwie, jakie zadania realizuje organizator?)
4. Konstruowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – analiza przykładowych planów transportowych na poziomie gminy, powiatu i województwa.
5. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego.
6. Konstruowanie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – przykładowe umowy.
7. Procedura potwierdzenia zgłoszenia przewozu. Zastosowanie k.p.a. w procedurze potwierdzenia zgłoszenia przewozu.
8. Funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Przewoźników.
9. Analiza zasad finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
10. Skarga i kary pieniężne.
11. Wpływ nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na inne akty prawne w tym np. na ustawę o czystości i porządku w gminie i inne.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Cytat
Materiały szkoleniowe
- umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- przykłady aktów administracyjnych wydawanych w toku postępowania.

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 maja 2011
Sala Konferencyjna FRDL

01-552 Warszawa

Plac Inwalidów 10

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
w
350 PLN
Cena zawiera:
  • W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz przerwy kawowe.
Weź udział

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa
Plac Inwalidów 10
woj. mazowieckie
Fundacja jest organizacją sieciową, dysponującą 16 ośrodkami regionalnymi na terenie całego kraju wraz z filiami, Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej, Biurem Krajowym FRDL oraz 3 Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej, prowadzącymi studia lice...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 17 maja 2011 r. fax. (22) 322 84 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Płatność po szkoleniu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa Plac Inwalidów 10
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!