Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/vlog-standard-dla-zywnosci-bez-gmo-wymagania-prawne-75444-id570

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia

- przygotowanie słuchaczy z zakresu podstawowej wiedzy na temat GMO oraz sposobów jego wykrywania,

- przygotowanie słuchaczy pod kątem procesu wdrażania standardu VLOG i poszczególnych etapów procesu,

- przedstawienie zależności dostaw surowców oraz wymogów jakie powinny spełniać w dół łańcucha zgodnie z założeniami VLOG,

- omówienie schematu certyfikacji, planowania audytów oraz zakresu audytu na zgodność z VLOG,

- omówienie szczegółowych wymagań VLOG dla sektorów produkcji rolnej, produkcji pasz, logistyki i magazynowania, zakładów przetwórczych.

W wyniku szkolenia uczestnicy powinni:

- posiadać umiejętności z zakresu kwalifikowania ryzyka oraz możliwości spełnienia wymagań VLOG w obrębie własnego przedsiębiorstwa/gospodarstwa rolnego,

- posiadać podstawową wiedzę z zakresu podejścia dokumentacyjnego do wymagań standardu VLOG -oraz procesu certyfikacji,

- posiadać wiedzę z zakresu praktycznego podejścia do spełnienia wymagań i certyfikacji zgodnej z wymaganiami VLOG.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy działów jakości, pełnomocnicy ds. jakości, właściciele firm, rolnicy, producenci, przetwórcy żywności.

Program szkolenia:

 • Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu
 •   Cele i założenia standardu VLOG

 • Podstawy prawne standardu VLOG

 • Podstawy z zakresu wiedzy o GMO i sposobów jego wykrywania

 • Planowanie i przebieg audytu VLOG, zakres zastosowania standardu z ogólnym wyszczególnieniem obszarów działalności gospodarczych

 • Ocena ryzyka  - klasyfikacja podmiotu

 • Wymagania VLOG z zakresu poboru próbek i analiz

 • Okresy konwersji żywienia zwierząt

 • Weryfikacja dostawców surowców i usług

 • Podsumowanie informacji ogólnych z zakresu wymagań VLOG

 • Wymagania szczegółowe dla sektora rolniczego

 • Wymagania szczegółowe dla sektora paszowego

 • Wymagania szczegółowe dla transportu i logistyki

 • Wymagania szczegółowe dla sektora przetwórczego

 • Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Informacje o prelegentach:

Trener DEKRA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 799 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Dostępne zniżki:

 • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
 • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: VLOG – standard dla żywności bez GMO, wymagania prawne