Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-projektami-dla-praktykow-69096-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12


Terminy szkolenia
23-25 października 2019r., Wrocław - Hotel Mercure Wrocław Centrum****
20-22 listopada 2019r., Warszawa - Warsaw Plaza Hotel****
11-13 grudnia 2019r., Zakopane - Mercure Kasprowy***


Opis i cele szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pełniących różne role w projektach w różnych rolach (nie tylko dla kierowników projektów), którzy chcieliby usystematyzować swoją wiedzę o zarządzaniu projektami i wymienić doświadczenia.
Pragniemy zdecydowanie przekazać punkt widzenia traktujący zarządzanie projektami jako na jeden z wielu składowych ładu (ang. governance) organizacji, który powinien integrować się ze wszystkimi innymi składnikami ładu takimi jak zwykła działalność biznesowa (ang. business as usual), portfel (ang. portfolio), program (ang. programme). Sztuka skutecznego zarządzania projektami to efekt potencjału, czyli zdolności organizacji do realizacji projektów, choć oczywiście talenty osób uczestniczących w projekcie np. kierownika projektu nie są do pominięcia.

Szkolenie pokazuje wysokopoziomowy model POTI projektu złożony z następujących składników potencjału:
• Procesy (ang. processes)
• Role i ich odpowiedzialności (ang. roles and responsibilities)
• Techniki i narzędzia (ang. techniques and tools)
• Przepływy informacyjne (ang. information flows)

Korzyści dla uczestników
• zrozumienie usytuowania ładu projektowego w ładzie organizacji (portfel, program, projekt, zwykła działalność biznesowa),
• poznanie profesjonalnego języka projektowego,
• poznanie cyklu życia projektu,
• zrozumienie przyczyn niepowodzenia projektów,
• poznanie wysokopoziomowego modelu projektowego,
• poznanie praktyk do szybkiego, samodzielnego zastosowania w swoich projektach,
• ukierunkowanie jakie szkolenia będą pomocne indywidualnie i dla organizacji,
• ogólne poznanie metod osadzenia ładu projektowego w organizacji.

Metody szkolenia
Poszczególne podejścia do zarządzania projektami, takie jak PRINCE2®, AgilePM®, PMBOK®, IPMA, pomagają zbudować ramy (ang. framework) POTI organizacyjnej metodyki projektowej i dostosować (ang. tailor) je do każdego środowiska projektu. Chcemy uczestnikom tego szkolenia pozostawić ten przekaz, że wspomniane wyżej podejścia do zarządzania projektami nie są w konflikcie, ale umiejętnie wykorzystane pozwolą na zestawienie spójnego potencjału zarządzania projektami z uwzględnieniem specyfiki każdej organizacji i środowiska projektowego. Ekspert zarządzania projektami powinien zatem poznać je wszystkie i śledzić ich rozwój, bo zarządzanie projektami jest dziedziną, która ciągle się rozwija. W czasie tych zajęć nie możemy wyłożyć pełnej wiedzy o wszystkich podejściach. Postaramy się jednak pokazać praktycznie kluczowe aspekty każdego z nich tak, aby zachęcić uczestników do pogłębiania wiedzy samodzielnie lub na szkoleniach certyfikowanych.
Szkolenie pokaże cykl życia projektu oraz to co najważniejsze w każdym momencie tego cyklu życia. Ćwiczenia mogą odnosić się do własnego scenariusza projektu lub do propozycji sytuacji projektowych proponowanych przez uczestników.
Dodatkowo szkolenie rozważy metody osadzenia metodyki projektowej w organizacji, czyli sposób zbudowania w organizacji dojrzałego ładu projektowego. Poszerzy to zakres szkolenia o takie najlepsze praktyki jak zarządzanie programem na bazie MSP® (ang. Managing Successful Programmes) czy P3O® (ang. Portfolio, Programme and Project Offices).

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie:
• cele szkolenia,
• przedstawienie się,
• problemy z projektami.

2. Kontekst projektu w organizacji:
• koncepcja ładu organizacji,
• portfel,
• program,
• projekt,
• zwykła działalność biznesowa,
• model POTI.

3. Style zarządzania projektami:
• styl Agile,
• styl Waterfall.

4. Przykładowe podejścia do zarządzania projektami:
• PRINCE2 (model i pryncypia),
• AgilePM (model i pryncypia),
• PMBOK (model i pryncypia).

5. Cykl życia projektu:
• cykl życia PRINCE2®,
• cykl życia AgilePM®,
• przepływy informacyjne w procesach PRINCE2®,
• przepływy informacyjne w procesach AgilePM®.

6. Projektowanie organizacji projektu:
• role i odpowiedzialności w PRINCE2®,
• role i odpowiedzialności w AgilePM®.

7. Komunikacja i współpraca w projekcie:
• poziomu Zespołu,
• zarządzanie interesariuszami.

8. Zakres i planowanie projektu:
• koncepcja planów w PRINCE2® (w tym technika planowania opartego na produktach),
• koncepcja planów w AgilePM® (w tym inżynieria wymagań).

9. Szacowanie w projekcie.

10. Uzasadnienie Biznesowe projektu.

11. Zarządzanie zagadnieniami w projekcie.

12. Zarządzanie ryzykiem w projekcie:
• ryzyka tradycyjne,
• ryzyka wybranej metodyki.

13. Jakość w projekcie:
• jakość Rozwiązania,
• jakość Zarządzania,
• koncepcje testowania w AgilePM®,
• weryfikacje i walidacje.

14. Kontrola w projekcie:
• koncepcja PRINCE2®,
• koncepcje AgilePM®,
• praktyki AgilePM®:
• timeboxing,
• rozwój iteracyjny,
• codzienne Stand-upy.
• wartość wypracowana PMBOK®.

15. Wdrożenie metodyki w organizacji:
• cykl życia programu,
• model P3O®.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1840 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW