Szkolenie: Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-projektami-dla-praktykow-69096-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12


Terminy szkolenia
28-30 sierpnia 2019r., Gdańsk - Novotel Marina***
23-25 października 2019r., Wrocław - IBIS STYLES***
20-22 listopada 2019r., Warszawa - Warsaw Plaza Hotel****


Opis i cele szkolenia
Szkolenie oparte jest o powszechnie stosowane standardy zarządzania projektami. Celem warsztatu jest praktyczne przygotowanie uczestnika do zarządzania (koordynowania) projektem oraz świadome w nim uczestnictwo. Przygotowujemy uczestników zarówno do przemyślenia i zaplanowania zadań w projekcie, jak i do radzenia sobie podczas jego realizacji. Dlatego też podczas warsztatu pracujemy na przygotowanych przez uczestników przykładach (projektach). Warsztat symuluje cykl życia projektu, gdzie uczestników spotykają takie nieprzewidziane sytuacje jak kryzys w projekcie, nadchodzące zagrożenie czy potrzeba zmiany. Uczestnicy, pod okiem doświadczonego trenera, ćwiczą jak sobie poradzić w takich okolicznościach. W dzisiejszych czasach zastosowanie pracy w reżimie projektowym jest tak powszechne, że trudno wymienić obszary gdzie nie ma zastosowania. Dwa dni warsztatu nie nawiązują wprost do żadnej metodyki, choć czerpią pełnymi garściami czerpie najlepsze praktyki z każdej z nich.

Korzyści dla uczestników
• idee i szkice przedsięwzięć (pomysłów) formułowane przez decydentów będą przekształcane przez ich podwładnych w gotowe propozycje projektów wdrożeniowych i przedstawiane do akceptacji decydentom w formie uporządkowanych wariantów decyzyjnych z precyzyjnym opisem celów, ich miar, zakresów, przedmiotów dostaw, ryzyk i strategii ich kontroli oraz estymowanych kosztów działań,
• uczestnicy będą potrafili zidentyfikować uwarunkowania zewnętrzne (w trakcie planowania i zarządzania przedsięwzięciem) oraz obsłużyć sposoby odwzorowania tych zmian w danym projekcie lub grupie projektów,
• odpowiedzialni za projekt kierownicy lub koordynatorzy będą potrafili monitorować i raportować postępy prac w projektach z dużą wiarygodnością i po rozsądnych kosztach,
• uczestnicy uzyskają odpowiedzi na kluczowe pytania i problemy związane z zarządzaniem projektami,
• uczestnicy poznają najnowsze metody i praktyczne narzędzia do natychmiastowego wykorzystania w firmie,
• uczestnicy będą potrafili świadomie podjąć decyzję o wyborze odpowiedniej metodyki zarządzania projektami (IPMA, PMI, bądź PRINCE2) do rozpoczęcia wdrożenia w organizacji, certyfikacji, czy też rozwoju własnej kariery zawodowej.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami:
• Co jest projektem a co nie?
• Skalowanie projektów,
• Role projektowe.

2. Przemyślenie przedsięwzięcia:
• Definicja projektu jako algorytm prowadzący do zrozumienia projektu,
• Kontekst biznesowy i zamierzenia organizacji,
• Cel projekty i ew. dekompozycja na cele operacyjne,
• Przedmioty dostawy i zakres projektu,
• Podstawowe estymacje,
• Podejście realizacyjne i jego aspekt weryfikujący,
• Założenia i kluczowe ryzyka,
• Organizacja projektu i aprobata.

3. Planowanie pracy:
• Harmonogram jako wynik procesu (algorytm) zaplanowania pracy,
• WBS jako narzędzie identyfikacji pracy do zrobienia,
• Diagram sieciowy jako narządzie synchronizacji zadań elementarnych,
• Czasy trwania zadań elementarnych i przypisanie adekwatnych zasobów,
• Metoda ścieżki krytycznej,
• Wykres Gantta jako graficzne przedstawienie zaplanowanych zadań.

4. Zarządzanie projektem:
• Podstawowe procesy zarządcze:
• Zarządzanie harmonogramem,
• Zarządzanie zmianą zakresu,
• Zarządzanie ryzykiem w projekcie,
• Zarządzanie problemami krytycznymi w projekcie.
• Procesy wspierające:
• Zarządzanie komunikacją,
• Zarządzanie dokumentami,
• Zarządzanie interesariuszami,
• Zarządzanie personelem,
• Zarządzanie jakością i pomiarami w projekcie,
• Zarządzanie dostawcami w projekcie.

5. Zamknięcie projektu:
• Odebranie przedmiotów dostawy przez sponsora projektu i klienta projektu,
• Weryfikacja kryteriów osiągnięcia celów,
• Zebranie wiedzy z projektu.

6. Podsumowanie:
• Korzyści z metodycznego zarządzania projektami,
• Najbardziej popularne metodyki (charakterystyka i porównanie).

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1840 - PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Szkolenie, kurs: Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW