Szkolenia, kursy, konferencje dla działów kadr i HR.

 • Poznaj terminy szkoleń, kursów i konferencji dla działów HR (Human Resources)
 • Zapoznaj się z ich programem, informacjami o prelegentach i cenach
 • Wybierz wydarzenie dla siebie i zarejestruj się na nie online
 • Poznaj terminy szkoleń, kursów i konferencji dla działów HR (Human Resources)
 • Zapoznaj się z ich programem, informacjami o prelegentach i cenach
 • Wybierz wydarzenie dla siebie i zarejestruj się na nie online
kady, human resources (HR)
Przewiń stronę

Kadry, HR: 1555

Artykuł

Kompendium wiedzy o kadrach i zarządzaniu zasobami ludzkimi (HR - Human Resources)

Human Resources, czyli HR lub zarządzanie zasobami ludzkimi to obszar, który dynamicznie się rozwija i zmienia. To odzwierciedlenie trendów przypisujących pracownikom rolę najważniejszych zasobów każdej firmy. Czym jednak dokładnie zajmują się działy HR i jakie mają znaczenie dla przedsiębiorstwa? Jak rozwijać kompetencje pracowników kadr, by ich praca mogła przełożyć się na sukces organizacji?

Czym zajmuje się dział HR?
Dział HR (human resources, zarządzania zasobami ludzkimi) bywa utożsamiany z tradycyjnymi „kadrami”, jednak w rzeczywistości obowiązki, kompetencje i znaczenie tej jednostki zwykle są szersze. Wiąże się to z nowoczesnym podejściem do pracownika. HR stawia personel w centrum i określa go jako najważniejszy zasób firmy. Tym samym dział human resources odpowiada m.in. za wykorzystywanie w pełni możliwości pracowników i stanowi łącznik pomiędzy zatrudnionymi kadrami a kierownictwem. Jego obowiązki są najczęściej kojarzone z poszukiwaniem osób do pracy i przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych, ale to jedynie drobny fragment działalności speców od HR-u.
 
HR miękki i twardy – zadania działu human resources
Nowoczesny dział zarządzania zasobami ludzkimi w firmie powinien realizować wiele zadań, które można podzielić na dwie grupy zgodnie z rodzajami HR-u. Wyróżniamy więc tzw. HR miękki związany z umiejętnościami pracowników i wykorzystaniem ich potencjału, a także HR twardy obejmujący przede wszystkim czynności administracyjne, takie jak naliczanie płac czy sporządzanie umów. Zgodnie z tym specjaliści human resources realizują w firmie następujące zadania:
 • rekrutują nowych pracowników – sporządzają ogłoszenia o pracę, przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne; przeprowadzają też rekrutację wewnętrzną i zajmują się zwalnianiem pracowników;
 • dbają o motywowanie personelu;
 • zajmują się przygotowywaniem i zarządzaniem szkoleniami;
 • dbają o środowisko pracy, odpowiadając tym samym za wizerunek firmy wśród potencjalnych pracowników;
 • realizują zadania związane ze zwiększaniem produktywności pracowników – rozwijaniem talentów i predyspozycji, określaniem ścieżek rozwoju;
 • rozpoznają potencjał cennych dla zespołu pracowników i jednostki, które negatywnie wpływają na jakość czy tempo pracy;
 • badają wydajność zespołu i przygotowują właściwe prognozy;
 • przygotowują umowy;
 • czuwają nad przestrzeganiem przez firmę przepisów prawa pracy;
 • naliczają płace, rozliczają urlopy pracownicze i zajmują się pozostałymi czynnościami administracyjnymi związanymi z pracownikami.
Nietrudno więc zauważyć, że pracownicy HR-u muszą mieć szerokie kompetencje, a także określone umiejętności miękkie czy predyspozycje.
 
Znaczenie kapitału ludzkiego dla przedsiębiorstwa
Funkcjonowanie działu HR jest ściśle związane z teorią kapitału ludzkiego. Jego zadaniem jest dbanie o zasoby ludzkie firmy, czyli pracowników, którzy powinni odgrywać kluczową rolę w efektywnym funkcjonowaniu każdej organizacji. Nowocześnie pojmowany dział zarządzania zasobami ludzkimi powinien m.in. dbać o stałe opracowywanie strategii rozwoju pracowników w świetle przydatności dla przedsiębiorstwa i wyłapywanie potencjału poszczególnych członków personelu. Z tego też powodu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju organizacji i sprawności jej działania, mimo że często pozostaje w cieniu i nie generuje bezpośrednich zysków. Warto jednak pamiętać, że nie ma jednej, uniwersalnej recepty na budowanie skutecznego systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

Dobry, wykwalifikowany i zaangażowany pracownik to prawdziwy skarb dla każdej organizacji. Należy więc dbać o zaspokajanie jego potrzeb o różnym charakterze (finansowych, rozwojowych, a także dotyczących np. kultury organizacyjnej czy atmosfery panującej w firmie). To właśnie zadanie nowoczesnego działu HR, który powinien traktować personel jako zasób, ale jednocześnie nie zapominać o każdym pracowniku z osobna, oferując mu wymagane wsparcie. Z tego powodu profesjonalna pomoc specjalistów z tej dziedziny jest potrzebna nie tylko w dużych, ale również w mniejszych firmach. W ramach możliwości warto tworzyć własne jednostki odpowiadające za zarządzanie zasobami ludzkimi, jednak w razie potrzeby można również skorzystać z usług outsourcingowych.
 
Jak rozwijać pracowników działu HR?
Personel działu HR powinien stanowić wsparcie dla pozostałych pracowników firmy. Nie wolno jednak również zapominać o jego docenieniu i rozwoju. To jednostka, która czuwa m.in. nad przestrzeganiem bardzo ważnych przepisów z zakresu Kodeksu pracy, dlatego przydatne mogą się okazać szkolenia objaśniające jego najnowsze przepisy i ich zastosowanie w praktyce. Dostępnych jest również wiele kursów odnoszących się bezpośrednio do zarządzania zasobami ludzkimi – np. wdrażania systemu mentoringowego czy efektywnego systemu ocen pracowniczych. Przydatne mogą się okazać również programy dotyczące efektywnej rekrutacji czy zwalniania pracowników. Niezależnie od potrzeb przedsiębiorstwa znalezienie właściwych pomocy w rozwoju działu HR nie powinno być trudne.
 
Szkolenia polecane dla działów kadr, HR (Human Resources):
Powyżej znajda Państwo szereg szkoleń dla działów kadr i zasobów ludzkich, jeśli szukają Państwo węższej tematyki polecamy użycie wyszukiwarki na górze strony bądź skorzystanie z poniższej systematyki szkoleń dla HR. W serwisie znajdą Państwo zarówno szkolenia w tematach takich jak: higienia pracy, BHP czy też mobbing. Ogólne tematy: zzlrekrutacja pracownikówselekcja pracownikówbudowanie zespołukierowanie zespołemcoaching tematy dotyczące komunikacji z pracownikami: komunikacja, komunikacja wewnętrzna, komunikacja interpersonalna, a także związane z prowadzeniem ocen pracowniczych: opisy wartosciowanie stanowisk pracy, oceny pracownicze, system ocen. Serwis zawiera również liczne szkolenia o tematyce tzw. "twardego HR" bądź kadr i płac: wynagrodzenia, kadry-płace, płatnik, ubezpieczenia społeczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zfss, delegacje, podróże służboweczas pracy, czas pracy kierowców.
Kompendium wiedzy o kadrach i zarządzaniu zasobami ludzkimi (HR - Human Resources)