Szkolenia, kursy, konferencje dla działów HR!

 • Poznaj terminy szkoleń, kursów i konferencji dla działów HR (Human Resources)
 • Zapoznaj się z ich programem, informacjami o prelegentach i cenach
 • Wybierz wydarzenie dla siebie i zarejestruj się na nie online
szkolenia HR - Human Resources

HR (Human Resources): 932

 • Online, 26-27 kwiecień 2022
 • już od 1200 PLN
już od 1200 PLN
 • Online, 4 kwiecień 2022
 • już od 750 PLN
już od 750 PLN
już od 1000 PLN
 • Online, 10-11 marzec 2022
 • już od 1500 PLN
już od 1500 PLN
Artykuł

Szkolenia i kursy HR: jak rozwijać dział Human Resources?

Zgodnie ze współczesną teorią zarządzania pracownicy to najważniejszy zasób każdej firmy. Nic więc dziwnego, że HR dynamicznie się rozwija i przeobraża, a jego znaczenie stale rośnie. Czym jednak dokładnie zajmują się działy Human Resources i jakie mają znaczenie dla przedsiębiorstwa? Jak rozwijać kompetencje pracowników działów HR, by ich praca mogła przełożyć się na sukces organizacji? Jakie szkolenia i kursy HR warto rozważyć inwestując w rozwój działów HR?

Spis treści:

 1. Dział HR
 2. Zadania HR: miękki HR a twardy HR
 3. Rozwój poprzez szkolenia i kursy HR
 4. Gdzie szukać szkoleń HR?
 5. Kursy HR: popularne tematy
 6. Czym kierować się wybierając kurs HR lub szkolenie HR?
 7. Konferencje HR
 8. Podsumowanie
Dział HR

Dział HR (Human Resources) bywa utożsamiany z tradycyjnymi „kadrami”, jednak w rzeczywistości obowiązki, kompetencje i znaczenie tej jednostki zwykle są szersze. Wiąże się to z nowoczesnym podejściem do pracownika. HR stawia personel w centrum i określa go jako najważniejszy zasób firmy. Tym samym dział Human Resources odpowiada m.in. za wykorzystywanie w pełni możliwości pracowników i stanowi łącznik pomiędzy zatrudnionymi kadrami a kierownictwem. Jego obowiązki są najczęściej kojarzone z poszukiwaniem osób do pracy i przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych, ale to jedynie drobny fragment działalności specjalistów ds. HR.

Funkcjonowanie działu HR jest ściśle związane z teorią kapitału ludzkiego. Jego zadaniem jest dbanie o zasoby ludzkie firmy czy też tzw. kapitał ludzki, czyli pracowników, którzy odgrywają kluczową rolę w efektywnym funkcjonowaniu każdej organizacji. Nowocześnie pojmowany dział Human Resources powinien m.in. dbać o stałe opracowywanie strategii rozwoju pracowników w świetle przydatności dla przedsiębiorstwa i wyłapywanie potencjału poszczególnych członków personelu. Z tego też powodu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju organizacji i sprawności jej działania, mimo że często pozostaje w cieniu i nie generuje bezpośrednich zysków. Warto jednak pamiętać, że nie ma jednej, uniwersalnej recepty na budowanie skutecznego systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

Dobry, wykwalifikowany i zaangażowany pracownik to prawdziwy skarb dla każdej organizacji. Należy więc dbać o zaspokajanie jego potrzeb o różnym charakterze (finansowych, rozwojowych, a także dotyczących np. kultury organizacyjnej czy atmosfery panującej w firmie). To właśnie zadanie nowoczesnego działu HR, który powinien traktować personel jako zasób, ale jednocześnie nie zapominać o każdym pracowniku z osobna, oferując mu wymagane wsparcie. Z tego powodu profesjonalna pomoc specjalistów z tej dziedziny jest potrzebna nie tylko w dużych, ale również w mniejszych firmach. W ramach możliwości warto tworzyć własne jednostki odpowiadające za zarządzanie zasobami ludzkimi, jednak w razie potrzeby można również skorzystać z usług outsourcingowych.

Zadania HR: miękki HR a twardy HR

Nowoczesny dział Human Resources w firmie powinien realizować wiele zadań, które można podzielić na dwie grupy zgodnie z rodzajami HR-u. Wyróżniamy więc tzw. HR miękki związany z umiejętnościami pracowników i wykorzystaniem ich potencjału, a także HR twardy obejmujący przede wszystkim czynności administracyjne, takie jak naliczanie płac czy sporządzanie umów. Zgodnie z tym specjaliści human resources realizują w firmie następujące zadania:

 • rekrutują nowych pracowników – sporządzają ogłoszenia o pracę, przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne; przeprowadzają też rekrutację wewnętrzną i zajmują się zwalnianiem pracowników;
 • projektują procesy onboardingu nowo zatrudnionych pracowników,
 • dbają o motywowanie personelu;
 • zajmują się przygotowywaniem i zarządzaniem szkoleniami;
 • dbają o środowisko pracy, odpowiadając tym samym za wizerunek firmy wśród potencjalnych pracowników;
 • realizują zadania związane ze zwiększaniem produktywności pracowników – rozwijaniem talentów i predyspozycji, określaniem ścieżek rozwoju;
 • rozpoznają potencjał cennych dla zespołu pracowników i jednostki prowadząc m.in. Assessment & Development Center, które negatywnie wpływają na jakość czy tempo pracy;
 • badają wydajność zespołu i przygotowują właściwe prognozy;
 • przygotowują strategię budowania wizerunku pracodawcy (tzw. employer branding);
 • przygotowują umowy;
 • czuwają nad przestrzeganiem przez firmę przepisów Kodeksu i prawa pracy;
 • naliczają płace, rozliczają urlopy pracownicze i zajmują się pozostałymi czynnościami administracyjnymi związanymi z pracownikami.

Nietrudno więc zauważyć, że pracownicy HR-u muszą mieć szerokie kompetencje, a także określone umiejętności miękkie czy predyspozycje. Rozwijać je można podczas różnorodnych szkoleń HR, kursów i warsztatów skierowanych do działów Human Resources, keirowników tych działów, jak i zatrudnionych w nich HR Managerów, specjalistów ds. HR, HR Business Partner'ów itp.

Rozwój poprzez szkolenia i kursy HR

Personel działu HR powinien stanowić wsparcie dla pozostałych pracowników firmy. Nie wolno jednak również zapominać o jego docenieniu i rozwoju. To jednostka, która czuwa m.in. nad przestrzeganiem bardzo ważnych przepisów z zakresu Kodeksu pracy, dlatego przydatne mogą się okazać warsztaty, kursy i szkolenia objaśniające jego najnowsze przepisy i ich zastosowanie w praktyce. Dostępnych jest również wiele kursów odnoszących się bezpośrednio do zarządzania zasobami ludzkimi – np. wdrażania systemu mentoringowego czy efektywnego systemu ocen pracowniczych. Przydatne mogą się okazać również programy dotyczące efektywnej rekrutacji czy zwalniania pracowników. Niezależnie od potrzeb przedsiębiorstwa znalezienie właściwych pomocy w rozwoju działu HR nie powinno być trudne.

Gdzie szukać szkoleń HR?

Szkolenia dla HR znajdziemy zarówno w największych miastach w Polsce, jak też online. Szkolenia HR stacjonarne znajdziemy przede wszystkim w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, Katowice, Lublin, Gdańsk, Rzeszów, Bydgoszcz czy Szczecin. Szkolenia dla HR online przybierają zarówno postać szkoleń realizowanych na żywo na platformach do wideokonferencji, jak też kursów HR online udostępnianych na platformach e-learning. Warto zwrócić uwagę również na ofertę konferencji HR - pozwalają one nie tylko zdobywać wiedzę i nowe umiejetności, ale też nawiązać cenne kontakty zawodowe!

Kursy HR: popularne tematy

Powyżej znajdą Państwo szereg kursów i szkoleń dla działów Human Resources, jeśli szukają Państwo węższej tematyki polecamy użycie wyszukiwarki na górze strony bądź skorzystanie z poniższej systematyki szkoleń dla HR. W serwisie publikujemy informacje o wydarzeniach takich jak: szkolenia HR miękki, kurs HR, konferencje HR, warsztaty HR, szkolenia dla HR Managerów, kursy na specjalistę ds. Human Resources, e-learning HR itp. W serwisie znajdą Państwo zarówno szkolenia w tematach takich jak: BHPmobbing, zzlrekrutacja i selekcja pracownikówwynagrodzenia, kadry-płace, płatnik, ubezpieczenia społeczne i ZUS, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zfssdelegacje i podróże służboweczas pracy, czas pracy kierowców.

Czym kierować się wybierając kurs HR lub szkolenie HR?

Szkolenie nie zaczyna się z chwilą wejścia do sali szkoleniowej, ale dużo wcześniej. Warto zatem zacząć od analizy potrzeb szkoleniowych oraz kompetencji, które chcemy uzupełnić poprzez udział w kursach i szkoleniach HR. Po przeprowadzeniu analizy, w trakcie poszukiwania konkretnej oferty szkolenia stacjonarnego lub kursu online dla HR warto przeanalizować m.in.:

 • formę szkolenia - zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte mają swoje wady i zalety, warto zastanowić się jakiego rodzaju zajęć oczekujemy od danego szkolenia, czy chcemy skoncentorwać się na formie warsztatowej wymagającej wielu ćwiczeń i interakcji z trenerem oraz innymi uczestnikami, czy też zależy nam głównie na zapoznaniu się z daną tematyką, zbudowaniu odpowiedniej świadomości i wiedzy w określonym zakresie - wówczas możemy zdecydować się nawet na kursy online nie wymagające zajęć na żywo. Będą się one skłądały głównie z prezentacji, materiałów multimedialnych i ćwiczeń do samodzielnego wykonania.
 • miejsce i termin szkolenia - jeśli zdecydowaliśmy się na szkolenie otwarte warto zapoznać się z bazą szkoleń dla HR, którą znajdą Państwo na górze strony. Pozwala to wybrać szkolenie w dogonym miejscu i terminie. Najwięcej szkoleń HR znajdziemy w Warszawie. W sytuacji, gdy chcemy zapoznać się z dużą porcją materiału warto również rozważyć szkolenia wyjazdowe, np. w Zakopanem - pozwalają one na pełne zanurzenie w temat szkolenia. Chociaż oferta szkoleń wyjazdowych jest zdecydowanie mniejsza niż wybór szkoleń w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu czy Krakowie, to jednak wiele szkoleń wyjazdowych dotyczy tematów HR. W przypadku wybrania szkolenia zamkniętego warto rozważyć jego organizację poza miejscem pracy, aby zapewnić uczestnikom komfort i umożliwić skoncentrowanie się na zajęciach.
 • program i trenerzy - zgodność programu z naszymi potrzebami, a także jego dostosowanie do aktualnego poziomu wiedzy są jedną z kluczowych rzeczy, które zdecydują o satysfakcji z udziału w danym kursie, szkoleniu czy warsztatach. Warto również zapoznać się z sylwetkami trenerów - sprawdzić ich doświadczenie szkoleniowe, ale również praktyczne doświadczenia w danej tematyce - pozwolą one lepiej rozumieć perspektywę uczestników.
 • warunki uczestnictwa i cena - rynek szkoleń w Polsce charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem cenowym. To samo, bądź bardzo zbliżone szkolenie od różnych organizatorów może się silnie różnić ceną. Warto zadbać o budżet szkoleniowy, porównać oferty i wybrać taką, aby nie przepłacić, ale jednocześnie nie warto z reguły zapisywać się na szkolenia najtańsze. Często okazuje się, że organizator poczynił pewne oszczędności, aby zapewnić niską cenę: sala szkoleniowa może nie zapewniać komfortu, materiały szkoleniowe mogą nie być dostatecznie szerokie, a zdarzyć się może że organizator postanowił zatrudnić trenera z niedostatecznym doświadczeniem w danym temacie.
Konferencje HR

Szkolenia i kursy to niejedyne spotkania, które warto zaplanować w rocznym kalendarzu wydarzeń dla HR. W HR, jak w mało którym obszarze liczą się ludzie i kontakty zawodowe. Ich nawiązywanie i rozwój możliwy jest między innymi dzięki licznym konferencjom HR, kongresom i warsztatom skierowanym do przedstawicieli działów HR oraz kadr i płac. Konferencje HR pozwalają zyskać dostęp do wiedzy o trendach w dziedzinie zarządzania HR, ciekawych studiów przypadków oraz kierunków zmian w zakresie budowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie czy instytucji publicznej. Duża część konferencji HR odbywa się w Warszawie, ale coraz więcej tego typu spotkań znajdziemy również w formule online, przez Internet.

Podsumowanie

Dbanie o pracowników, kapitał ludzki i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji nie możemy zapominać o inwestowaniu w wiedzę i umiejętności pracowników działów HR, a także menedżerów bezpośrednio zarządzających zespołami. Dlatego warto rozważyć udział w wydarzeniach takich jak: kurs Human Resources, szkolenia HR, warsztaty i konferencje dla HR. Listę tego typu wydarzeń o charakterze rozwojowym, wraz z programem zajęć, informacjami o grupie docelowej, cenach i warunkach uczestnictwa znaleźć można na górze strony, gdzie staraliśmy się zgromadzić szkolenia, kursy i konferencje organizowane przez ponad 700 różnych firm szkoleniowych z całej Polski!

Szkolenia i kursy HR: jak rozwijać dział Human Resources?
Human Resources

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Kim jest menedżer?
17 stycznia 2022
Kim jest menedżer?

Dowiedz się kim jest menedżer i jakie role menedżerskie spełnia? Sprawdź jakie umiejętności menedżerskie są najważniejsze w pracy współczesnych managerów i dowiedz się jak je rozwijać poprzesz szkolenia i kursy menedżerskie.

Czytaj więcej
Jaka stawka VAT na szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe?
30 marca 2021
Jaka stawka VAT na szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe?

Zastanawiasz się jaką stawką VAT powinno być objęte szkolenie, kurs bądź inna usługa szkoleniowa? Dowiedz się jak wygląda opodatkowanie szkoleń podatkiem VAT i kiedy można korzystać ze zwolnienia z VAT w szkoleniach.

Czytaj więcej
Coaching – moda czy metoda?
25 marca 2021
Coaching – moda czy metoda?

Popularność coachingu rośnie z roku na rok w ogromnym tempie. Skąd się wzięła i na ile coaching to moda, a na ile metoda osiągania większej efektywności w życiu zawodowym i osobistym?

Czytaj więcej
Polityka szkoleniowa w firmie
12 kwietnia 2021
Polityka szkoleniowa w firmie

Dowiedz się czym jest polityka szkoleniowa, jakie korzyści niesie dla organizacji wdrożenie przemyślanej i skoordynowanej polityki rozwoju kapitału ludzkiego.

Czytaj więcej
Human Resources: szkolenia, kursy i konferencje dla HR

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych kursach, szkoleniach i kursach HR!